Logo Junker Group
[Translate to Tschechisch:] Schneckenwelleschleifen
x

Broušení šnekových hřídelí

Nový koncept stroje umožňuje broušení jedno- a vícechodých závitů na jedno upnutí při upínací délce 300 mm a průměru do 80 mm.

 

[Translate to Tschechisch:] Schneckenwelleschleifen

Díky vysokorychlostnímu brousicím strojům JUTWIST a JUMAT platformy 2000 lze vybrousit profil šneku na šnekových hřídelích z plného materiálu. Šnekové hřídele se používají v automobilovém průmyslu a v obecném strojírenství, kde slouží k převodu a přenosu sil a nasazují se do různých systémů řízení, přestavovacích mechanismů a parkovacích brzd. Výrobní postup lze snadno přenést na jiné geometricky podobné obrobky.