Logo Junker Group
JUPITER

JUPITER - Bezhroté brusky

Produktivní na celé čáře

Bezhroté brusky konstrukční řady JUPITER přinášejí pro výrobu značné výhody: Patentované CNC nastavení výšky dosedací lišty minimalizuje přípravný čas, automatické nastavení geometrie brusné mezery optimalizuje brusný proces a šikmé lože garantuje nejvyšší tvarovou přesnost. V závislosti na aplikaci se jako brusivo používá korund, CBN nebo diamant.

Představení stroje

 • Rychlé seřízení díky patentovanému CNC nastavení výšky dosedací lišty
 • Minimalizovaná vlnitost díky vyvážení brusných kotoučů ve dvou rovinách
 • Extrémně klidný chod díky brusnému vřetenu s přímým pohonem
 • Nejlepší kvalita broušení díky nejlepší tuhosti na trhu
 • Optimalizovaný proces broušení díky automatickému nastavení geometrie brusné mezery
 • Individuální CNC orovnávání brusného a podávacího kotouče

Proces broušení

Při bezhrotém kruhovém broušení není obráběný díl upnutý, ale leží v brusné mezeře mezi brusným kotoučem, podávacím kotoučem a dosedací lištou. Brusný tlak přitlačuje obráběný díl k podávacímu kotouči, který díl zbrzďuje na vlastní obvodovou rychlost.

Přitom je nutné, aby bylo tření na podávacím kotouči větší než na kotouči brusném. Tření se dosahuje gumovou vazbou podávacího kotouče a zkosením dosedací lišty a lože stroje.

Bezhroté broušení

Průběžné broušení

Průběžné broušení

Bezhroté průběžné broušení patří k nejproduktivnějším metodám v brusné technice. Strojem prochází souvislý sled obráběných dílů. Brusný kotouč s definovanými zónami hrubého obrábění, jemného obrábění a hlazení brousí všechny díly na jeden průměr. Rychlost průchodu určují otáčky a sklon podávacího kotouče.

Zapichovací broušení

Zapichovací broušení

S bezhrotým zapichovacím broušením se obrábějí díly s odsazenými nebo profilovaným průměry. Profil brusného kotouče přitom odpovídá negativnímu profilu obrysu obráběného dílu. Tímto způsobem je možné brousit na dílu všechny požadované průměry v jednom zápichu. Pomocí axiálního dorazu na dosedací liště se obrobky polohují, pak brousí a nakonec vykládají.

Speciální variantu postupu představuje šikmé zapichovací broušení. Oproti přímo uspořádané ose brusného kotouče jsou zde osa obráběného dílu a podávací kotouč nastavené šikmo v úhlu 15°, takže se kromě průměrů brousí současně také nákružky nebo čelní plochy.

Speciální řešení

Šikmé zapichovací broušení

Šikmé zapichovací broušení

Stroj JUPITER 200S lze během nejkratší doby přestavět na operace šikmého zapichovacího broušení. Je tak možné přesně a opakovatelně brousit kromě průměrů také nákružky nebo čelní plochy. Brusný proces optimalizují softwarový nástroj JUNKER, CNC nastavení výšky dosedací lišty a CNC řízený doraz obráběného dílu.

Jeden průchod, několik operací

Jeden průchod, několik operací

Předběžné broušení, mezibroušení a dokončovací broušení v jednom průchodu: JUPITER 500 nahrazuje v průběžném broušení předběžné broušení a mezibroušení, k čemuž je vybavený speciální sadou CBN brusných kotoučů. Uživatel tím ušetří několik pracovních úkonů a násobně vzroste jeho vyrobené množství.

Zkoušky výrobků

Informace o zásadách zpracování osobních údajů naleznete v poznámkách.
 • Prosím zvolit

Technická data: JUPITER 200

Délka broušení
200 mm
ŠxVxH mm (bez obvodu)
1600 x 3700 x 2200
Celková hmotnost
11.000 kg

Technická data: JUPITER 200S

ŠxVxH mm (bez obvodu)
1600 x 3700 x 2200
Celková hmotnost
12.000 kg

Technická data: JUPITER 250

Délka broušení
250 mm
ŠxVxH mm (bez obvodu)
1250 x 3730 x 2100
Celková hmotnost
15.000 kg

Technická data: JUPITER 500

Délka broušení
500 mm
ŠxVxH mm (bez obvodu)
4410 x 2600 x 2200
Celková hmotnost
18.000 kg

Vybavení a další volitelné příslušenství

Šikmé lože 8°

Šikmé lože 8° zvyšuje tření na podávacím kotouči, protože se díky gravitaci přesunuje větší část hmotnosti dílu z dosedací lišty na podávací kotouč. Tím se obráběný díl uvádí před broušením snáze do rotace a během brusného procesu zaručuje silnější tření na podávacím kotouči, a tedy také lepší brzdný účinek. Šikmé lože navíc zaručuje, že budou chladivo a kal po broušení samy od sebe odtékat.

ŘÍZENÍ

Ovládací panel Erwin Junker byl vyvinut speciálně pro řízení brousicích strojů. Všechny součásti stroje se obsluhují pomocí ovládacího panelu – nezávisle na konstrukční řadě a použitém řízení. Stejná konstrukce, intuitivní navádění pomocí menu a vizualizace geometrie výrobku zaručují mimořádně jednoduchou a flexibilní obsluhu. Programování se provádí přímo na ovládacím panelu nebo pomocí externího programovacího nástroje.

OROVNÁVACÍ JEDNOTKA

Orovnávání brusného kotouče se provádí s CNC řízením. Používat lze poháněný diamantový orovnávací kotouč nebo diamantový profilový kotouč závislý na výrobku. Orovnávání se provádí ručně nebo s použitím automatického orovnávacího programu s kompenzací brusného kotouče.

DOSEDACÍ LIŠTA

Patentované CNC nastavení výšky dosedací lišty má dvě rozhodující výhody. Zaprvé umožňuje rychlejší seřízení, protože všechny tři součásti brusné mezery (brusný kotouč, podávací kotouč a dosedací lištu) lze obsluhovat z ovládacího panelu. Zadruhé zůstává osa obráběného dílu během brusného procesu v jedné výšce, což má při bezhrotém broušení pozitivní vliv na kvalitu výrobků.

PEVNÁ BRUSNÁ MEZERA

Vřeteníky brusného kotouče a podávacího kotouče jsou vždy vybavené jednou osou X. Pevná brusná mezera umožňuje používat cenově příznivé nakládací systémy, které nepotřebují žádnou naváděcí osu.

ČÁSTEČNÉ A PLNÉ OPLÁŠTĚNÍ

Pro průběžné broušení s emulzí se stroje konstrukční řady JUPITER dodávají také částečně opláštěné. Částečné opláštění usnadňuje přístup k součástem stroje při údržbových a servisních pracích, ale také mechanické přestavování osy B.

BRUSIVO

V závislosti na aplikaci se jako brusivo používá CBN nebo diamant. Kostry brusných kotoučů jsou vyrobené z oceli nebo karbonu. Ve spojení s CBN může mít smysl karbonová kostra: Je lehká, dokáže tlumit vibrace a zůstává i při vysoké rychlosti tvarově stabilní.

OCHRANA PROTI POŽÁRU A VZDUCHOVÉ FILTRY LTA

Při výbuchu se vnitřek stroje automaticky hermeticky uzavře, takže je požár zadušen ještě předtím, než propukne. Na přání je navíc možné zabudovat hasicí zařízení (CO² nebo rozprašování vody) a zařízení na čištění odpadního vzduchu. Kompetentním partnerem pro ochranu proti požáru a řešení filtrace je společnost LTA Lufttechnik GmbH, která rovněž patří ke skupině JUNKER a zkoumá, vyvíjí a vyrábí filtrační zařízení pro průmyslové čištění vzduchu.

MĚŘICÍ SYSTÉMY

Také měřicí systémy jsou individuálně přizpůsobené obráběným dílům a specifikacím zákazníků. V měřicích procesech se vyhodnocují získané naměřené hodnoty a používají podle připravené strategie měření pro korekci rozměrů. Rozmanitost nabídky kompletuje systém proměřování brusných kotoučů pro určení průměru, axiální polohy a šířky brusného kotouče.

NAKLÁDACÍ SYSTÉMY

JUNKER nabízí pro všechny konstrukční řady vnitřní i vnější nakládací systémy, a to podle požadavků zákazníka a výrobků. Nakládací systémy lze kombinovat s různými systémy podávání a odvádění, jako jsou dopravníkové pásy nebo systémy přizpůsobené požadavkům zákazníků.

Obrobky

 • Kloubová hřídel
 • Kardanův kloub
 • Jehla
 • Trubka
 • Tyč
 • Valivé těleso

Seznam produktů JUPITER

JUPITERJUPITER
Nahoru
Zpět k náhledu do seznamu