Logo Junker Group
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Elektrostatický princip odlučování

Znečištěný vzduch je nasáván předfiltrem, hrubé částečky jsou odloučeny a tím se dosahuje snížení koncentrace prachu nebo mlhy. Současně slouží předfiltr jako ochrana před cizími materiály. Následný elektrostatický odlučovač tak dosahuje dostatečně dlouhé životnosti a může plnit zadaný úkol, totiž odlučovat nejjemnější částice (o průměru až 0,01 µm). Druh a velikost předfiltru jsou specifikovány podle konkrétního problému.

V ionizátoru se přicházející částice nabíjejí korónovým výbojem. Kolektor se skládá z kovových desek, které jsou střídavě připojené k napětí nebo zemi. Tím se mezi deskami vytváří elektrické pole, které způsobuje vychýlení částic na desky, a tedy odloučení.

Napětí přivedené na kolektor a ionizátor lze měnit a lze se tak přizpůsobit příslušnému případu použití.

V dalším průběhu proudí vyčištěný vzduch skrz dodatečný filtr, jehož úkolem je zbavit nabité částice elektrického náboje.

Jako předfiltry a dodatečné filtry nabízí LTA velký počet variant, které mohou být přizpůsobeny dané aplikaci.