Logo Junker Group

Produktový asistent

x
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Průmyslová ochrana životního prostředí s využitím energetické efektivity

V průmyslových prostředích je ochrana životního prostředí většinou v rozporu s komerčními zájmy, avšak cílené zlepšování v oblasti energetické efektivity umožňuje obě tato protichůdná témata spojit. To má smysl nejen technický, nýbrž s ohledem na inflační nárůst počtu norem a předpisů také všeobecný.

Společnost LTA v úzkém kontaktu s výrobci strojů a zařízení sleduje v oblasti odsávání obráběcích strojů dvě strategie.

Při odlučování aerosolů jsou z následujících důvodů upřednostňována elektrostatická filtrační zařízení. Ta se vyznačují nejen velmi vysokým stupněm účinnosti (jako nové až > 99 %), ale také pracují s kompletně regenerovatelnými filtračními prvky s téměř nulovou tlakovou ztrátou. Lze tak snížit výkon dopravních ventilátorů na minimum, čímž se snižují náklady na likvidaci vody znečištěné při čištění filtrů. Dalším pozitivním jevem je, že se v případě elektrostatického odlučování ztrácí jen minimum řezací kapaliny v plynné fázi. Aplikační případy, ve kterých je elektrostatický filtr použitelný pouze omezeně, jsou řešeny na míru přizpůsobenými mechanickými filtračními systémy. V tomto případě platí, že se proudění optimalizuje tak, aby optimální odsávání bylo dosaženo i při malém průtoku. Díky těmto optimalizacím se podařilo i zde na minimum snížit spotřebu energie, zaručit zachycování aerosolů a navíc maximálně prodloužit životnost filtračních prvků. Jako možné úrovně vylepšení mohou být filtrační zařízení od LTA vybavena také ventilátory EC, které se vyznačují velice dobrou účinností.

[Translate to Tschechisch:] Luftfilter AC 3001 mit EC-Gebläse

Příklad výpočtu pro 2směnný provoz, cca 4 000 provozních hodin za rok:

  • Pracovní bod 100 %, Vmax = 2500 m³/h
  • Příkon EC = 1960 kWh/ročně
  • Příkon AC = 3200 kWh/ročně
  • Úspora příkonu = 1240 kWh/ročně
  • Úspora v % = 39
  • Cena elektrického proudu za kWh: 0,15 €
  • Úspora za rok = 186 €
  • Snížení emisí za rok = 0,671 t CO2
  • Amortizace po 1,3 roku, resp. po 5400 provozních hodinách


Vzduchový filtr AC 3001 s ventilátorem EC