Logo Junker Group
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Koncept požární ochrany LTA pro obráběcí stroje

V kovozpracujícím průmyslu se speciálně v třískových obráběcích procesech používá velké množství řezací kapaliny. Jedná se přednostně o moderní oleje nemísitelné s vodou, které mají tu vlastnost, že se vzduchem vytvářejí výbušné směsi. Následkem jejich zahřívání nad bod vzplanutí vznikají výbušné směsi výparů a vzduchu. Tomu lze předcházet volbou řezací kapaliny s co nejvyšším bodem vzplanutí. Nelze pominout ani tvorbu aerosolů rozstřikováním nebo rozprašováním. Ty jsou výbušné i pod bodem vzplanutí. V případě použití olejovodních emulzí (s vodou mísitelné řezné kapaliny) lze s jistotou vyloučit vzplanutí až při podílu vody vyšším než 80 %.

Při používání s vodou nemísitelných řezných kapalin v obráběcích strojích existuje celá řada opatření ke zvýšení bezpečnosti. Společnost LTA Lufttechnik vyvinula speciální systém ochrany proti požáru a výbuchu, který byl posouzen nezávislým institutem (IBEXU).


Koncept požární ochrany LTA pro obráběcí stroje se skládá z následujících součástí:
 

Odsávací zařízení

Tlaková odlehčovací klapka

Protipožární klapka

Hasicí zařízení

Centrála požární ochrany

Průběh vznětu

[Translate to Tschechisch:] Das LTA Brandschutzkonzept für Werkzeugmaschinen besteht aus folgenden Komponenten