Logo Junker Group
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Mechanický princip odlučování

Funkční princip povrchových filtrů


Povrchové filtry se používají, když jde o to bezpečně a hospodárně vyčistit vzduch s vysokou koncentrací prachu. Předpokladem pro jejich použití je relativní vlhkost vzduchu < 90 %, a aby byl odlučovaný prach pokud možno suchý. V praxi se povrchové filtry zpravidla konstruují ve formě odprašovacích filtrů.

Princip odlučování: Vzduch je přiváděn zvenku dovnitř. Na povrchu filtračního materiálu se odlučují částice závěrným účinkem. Vytvoří se prachový koláč, který s sebou ještě navíc nese odlučovací působení.
 

Funkční princip hloubkového filtru

Filtrující odlučovače, jako jsou hloubkové filtry, umožňují odlučovat i velice jemné částice (až do < 0,1 µm). Jedná se obvykle o netkaný vláknitý materiál s vysokou pórovitostí. Z proudu vzduchu jsou jemnými sítěmi z tenkých vláken filtrovány pevné nečistoty. Při průchodu vrstvou vláken musí částice na jedné straně narazit na vlákno a ulpět na něm.

Rozhodující mechanismy jsou:

 • Setrvačnost (účinná pro částice > 1 µm)
 • Závěrný účinek (obzvlášť účinný pro částice od 0,3 do 1 µm) a
 • difuze (Brownův molekulární pohyb, účinný pro částice < 0,3 µm).

Ulpívání částic na vláknech je způsobeno Van der Waalsovými a kapilárními silami.
 

Adsorpce

Slovo ‚adsorpce‘ pochází z latiny a znamená „zahuštění, nahromadění (plynu) na povrchu pevné látky“. Následující postupy se hodí mimo jiné pro snižování koncentrací plynných škodlivých látek:

 • Snížení koncentrace přimícháním vzduchu
 • Aktivní uhlí
 • Granuláty s katalyzátory
 • Plynová pračka
 • Biofiltr
 • Katalytické spalování
   

 

Funkční princip nárazového odlučování

Nárazové odlučovače využívají působení setrvačnosti.

Kovové filtrační články: V nich se odlučují částice pomocí procesů s působením setrvačnosti. Částice prachu shromažďují a kapalné aerosoly odtékají.