Logo Junker Group
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Energeticky úsporné odsávání aerosolů a kouře v obráběcím centru Dörries Scharmann

Podnik Alstom Power Service v Berlíně působí v oblasti servisu, údržby a oprav turbín pro výrobu elektřiny. Na obráběcím centru Dörries Scharmann vzniká při obrábění soustružením nebo frézováním kvůli velikosti dílů velké množství emulzní mlhy a kouře, které vycházejí z ne zcela uzavřeného krytu stroje. Úkolem pro LTA bylo tomu zabránit. Byl nainstalován vzduchový filtr LTA typu AC 3061, který s efektivním odsávacím výkonem max. 7400 m³/h odsává vznikající aerosoly a kouř. Současně se vyčištěný odpadní vzduch z filtru používá k vytvoření vzduchové clony kolem otvorů stroje, který brání unikání nezachyceného kouře. Částice vnikající do proudu vzduchu jsou cíleně vedeny do odsávacích otvorů filtru a zde čištěny.

Vzduchový filtr LTA AC 3061-V-A

Vzduchový filtr LTA AC 3061-V-A v obráběcím centru Dörries Scharmann

[Translate to Tschechisch:] LTA Luftfilter AC 3061-V-A an einem Dörries Scharmann Bearbeitungszentrum
[Translate to Tschechisch:] LTA Luftfilter AC 3061-V-A an einem Dörries Scharmann Bearbeitungszentrum, Ansaugseite

Vzduchový filtr LTA AC 3061-V-A

Vzduchový filtr LTA AC 3061-V-A v obráběcím centru Dörries Scharmann, sací strana

Vzduchový filtr LTA AC 3061-V-A

Vzduchový filtr LTA AC 3061-V-A v obráběcím centru Dörries Scharmann, potrubí odpadního vzduchu

[Translate to Tschechisch:] LTA Luftfilter AC 3061-V-A an einem Dörries Scharmann Bearbeitungszentrum, Abluftverrohrung
[Translate to Tschechisch:] LTA Luftfilter AC 3061-V-A an einem Dörries Scharmann Bearbeitungszentrum, Rückführkasten

Vzduchový filtr LTA AC 3061-V-A

Vzduchový filtr LTA AC 3061-V-A v obráběcím centru Dörries Scharmann, skříň zpětného vedení

Vedoucí projektu u firmy Alstom Berlin se k tomu vyjádřil takto:

Které aspekty byly určující pro rozhodnutí ve prospěch LTA?

Firma LTA nabídla řešení, které neodebírá žádné teplo z haly. Vyčištěný vzduch je odváděn zpět.
Řešení se vzduchovými clonami je velmi kompaktní, takže nebylo nutné montovat na stroj žádný velký kryt k uzavření otvorů.
S poměrně nízkým výkonem bylo možné docílit velkého výsledku. Jiné nabídky byly založené na odsávání velkých množství vzduchu, které sice také zaručovalo, že nebudou moci unikat žádné aerosoly, ale potřebný příkon by byl enormní. Zatímco se u jiných nabídek projevoval chladicí účinek negativně na geometrii stroje, u LTA tomu tak díky nízkému výkonu nebylo.


Jaká byla spolupráce mezi společnostmi Alstom a LTA od fáze nabídky až po dokončení projektu?

Poradenství LTA bylo velice kvalifikované. Vypracování v projektové fázi bylo detailní, včetně 3D výkresů. Bylo tak dobře možné poukázat na problémy a vypracovat vhodné řešení. Realizace a dokončení projektu byly společností LTA dobře doprovázeny a podporovány.


Jaký užitek získává Alstom z projektu, resp. do jaké míry se tím pro Alstom zlepšila situace se vzduchem?

V rámci koncernu Alstom jsou brány velice vážně pracovní podmínky pro zaměstnance. Na základě mapy EHS (Environment, Health and Safety – životní prostředí, zdraví a bezpečnost), jejíž požadavky většinou značně překračují zákonné regulace, jsou kladeny přísné požadavky. Tento projekt je předváděcím projektem pro celý zbytek koncernu. Dosažené výsledky s ohledem na kvalitu vzduchu vně stroje jsou výborné. Dalším efektem je zlepšení ovzduší uvnitř prostoru obrábění.

Obsah dodávky společnosti LTA zahrnoval v tomto projektu čistitelné vzduchové filtrační jednotky typu AC 3061 s namontovaným příslušenstvím, externím ovládacím pultem a konzolou, tryskovou desku pro optimalizované zachycování, kompletní potrubí, vhodné skříně zpětného vedení, jakož i montáž kompletního zařízení a jeho uvedení do provozu. Výhodou dodaného zařízení jsou vysoký stupeň odlučování elektrostatického filtru a použití čistitelných filtračních vložek. Díky použití čistitelných filtračních vložek v elektrostatických filtrech mohou být zásuvky filtrů čištěny libovolně často, čímž odpadají vysoké náklady na likvidaci a pořizování náhradních filtrů. Nízká ztráta tlaku na elektrostatickém filtru přitom zaručuje energeticky úsporný provoz. S příkonem pouhých 4,8 kW se dosahuje normovaného výkonu ventilátoru 16 800 m³/h.

Řešení LTA ke stažení

Kompetentní partner pro kompletní řešení v oblasti vzduchotechniky

Stahujte zde