Logo Junker Group
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Čistý vzduch je náš svět Odsávání par separačních prostředků na lisech pro tváření za tepla

V 1. stupni výstavby odsává vzduchový filtr LTA typu AC 8002 s efektivním odsávacím výkonem cca 10 000 m³ páry separačních prostředků ze 3 lisů. Přitom se ze znečištěného vzduchu odlučují aerosoly, které ulpívají na ploše kolektoru, resp. částečně kondenzují a stékají dolů. Jednou denně se spouští mimoprovozní čisticí cyklus. Přitom se vypne zařízení a je pomocí řad trysek integrovaných ve filtrech propláchnuto čisticím olejem. Tento proces trvá cca 35 min. Potom je zařízení okamžitě znovu připravené k použití.

Znečištěný olej se během příštích hodin čistí v odstředivce a je potom k dispozici pro další čisticí cyklus. Zbytky separačního prostředku se hromadí v nádobě a mohou pak být zlikvidovány. Výhodou tohoto zařízení je kromě nízké potřeby údržbového personálu především neomezená použitelnost čisticího oleje. Ten vyžaduje pouze doplňování ztrát vzniklých odpařováním apod. Naproti tomu u běžných mokrých praček je nutné pravidelně vyměňovat použitou vodu. To má kromě nepříznivých ekologických aspektů za následek také enormní finanční náklady na úpravu vody.

Nabídka společnosti LTA zahrnuje v tomto projektu čistitelné velké filtry typu AC 8002 (1. stupeň výstavby, efektivní odsávací výkon cca 10 000 m³), resp. AC 16002 (2. stupeň výstavby, efektivní odsávací výkon cca 20 000 m³) s namontovaným příslušenstvím, postřikovací zařízení pro čištění filtrů za provozu, čisticí jednotku, potrubí a potrubí odpadního vzduchu, jakož i kompletní montáž, nastavení celého zařízení a jeho uvedení do provozu.

Modulární velká filtrační jednotka AC 8002

Modulární velká filtrační jednotka AC 8002 (1. stupeň výstavby) s ventilátorovou jednotkou

[Translate to Tschechisch:] Modulare Großfilteranlage AC 8002 (1. Ausbaustufe) mit Gebläseeinheit
[Translate to Tschechisch:] Modulare Großfilteranlage AC 16002 (2. Ausbaustufe) mit Gebläseeinheit

Modulární velká filtrační jednotka AC 16002

Modulární velká filtrační jednotka AC 16002 (2. stupeň výstavby) s ventilátorovou jednotkou

Řešení LTA ke stažení

Odsávání par separačních prostředků na lisech pro tváření za tepla

Stahujte zde