Logo Junker Group
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Odsávání znečištěného vzduch na jednotlivých pecích pro sušení laku

V indukční peci pro sušení laku se suší pásy z oceli natřené lakem rozpustným ve vodě. Znečištěný vzduch, který přitom vzniká, se odsává. Odsávaný vzduch proudí nejprve přes vysoce výkonný cyklon, který s využitím odstředivé síly provádí předběžné odloučení tím, že vyfiltruje hrubé částice. Předběžně vyčištěný odpadní vzduch prochází následně dvoustupňovým elektrostatickým vzduchovým filtrem konstrukční řady AC 8002 s efektivním odsávacím výkonem cca 8 000 m³/h. Přitom jsou částice (aerosoly) obsažené ve vzduchu nabíjeny elektrickým nábojem, odkloněny elektrickým polem mezi deskami kolektoru a odloučeny.

Napětí přivedené na kolektor a ionizátor lze měnit a lze se tak přizpůsobit příslušnému případu použití (např. olej nebo emulze atd.). Následně je vyčištěný odpadní vzduch dopraven pomocí ventilátoru komínem ven. Přitom je průběžně sledována kvalita odpadního vzduchu senzorem. Filtrát z elektrostatického filtru a cyklonu se shromažďuje a je příslušnými vedeními dopravován ven, kde se sbírá do velkých nádob. Elektrostatický vzduchový filtr a senzor odpadního vzduchu mohou být ovládány a kontrolovány s použitím textového displeje pomocí PLC.

Výhodou tohoto zařízení je vysoký stupeň odlučování elektrostatického filtru a použití filtračních vložek s možností regenerace. Díky použití filtračních vložek s možností regenerace mohou být filtry čištěny libovolně často, čímž odpadají vysoké náklady na likvidaci a pořizování náhradních filtrů.

Obsah dodávky společnosti LTA zahrnoval v tomto projektu čistitelné velké filtry typu AC 8002 (efektivní odsávací výkon cca 8 000 m³) s namontovaným příslušenstvím, vysoce výkonný cyklon, senzor odpadního vzduchu a nastavení kompletního zařízení a jeho uvedení do provozu v červenci 2009.

Vzduchový filtr LTA AC 8002, cyklon

[Translate to Tschechisch:] LTA Luftfilter AC 8002, Zyklon
[Translate to Tschechisch:] LTA Luftfilter AC 8002, Gebläse

Vzduchový filtr LTA AC 8002, ventilátor

Řešení LTA ke stažení

Odsávání znečištěného vzduch na pecích pro sušení laku

Stahujte zde