Logo Junker Group
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Předfiltry

V předfiltrech se provádí účinné předběžné odloučení. Tím se do následných filtrů nedostávají hrubé nečistoty. To se projevuje jak na intervalech čištění, tak na stupni odlučování.

Předfiltry jsou integrované ve všech filtrech olejové a emulzní mlhy od LTA.

Princip předfiltru:

[Translate to Tschechisch:] Vorfilter – effiziente Vorabscheidung

Primus D (standardní):
Filtr sestává z několika vložek z drátěné pletené tkaniny. Ty fungují
na principu setrvačného odlučování a mají závěrný účinek. Při průchodu dopadají kapky na vlákna a jsou tak odloučeny.

Primus A (volitelný):
Filtr sestává z několika vložek z drátěné pletené tkaniny a plastových vláken. Ty fungují na principu setrvačného odlučování a mají závěrný účinek. Při průchodu dopadají kapky na vlákna a jsou tak odloučeny.

Primus X (volitelný):
Odlučovač s nárazovými plochami odstraňuje kapky kapaliny z proudu plynu s využitím setrvačných sil.Jakmile proud plynu projde skrze profily odlučovače, nemohou kapky kapaliny kvůli své vyšší hustotě pokračovat dál s ním.Proto dopadají kapky kapaliny při každé změně směru na nárazové plochy profilů a jsou tím odloučeny.