Logo Junker Group
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Průběh vznětu

  • Vznícení mraku olejové mlhy
  • Nárůst tlaku ve stroji
  • Z místa vznícení se šíří tlaková vlna
[Translate to Tschechisch:] Ablauf einer Verpuffung – LTA
[Translate to Tschechisch:] Ablauf einer Verpuffung – LTA
  • Ve stroji se objeví první plameny
  • Tlaková vlna dosahuje tlakové odlehčovací klapky a otevírá ji
  • Za tlakovou vlnou následuje fronta plamenů
  • Protipožární klapka se zavře, žádné další odsávání olejové mlhy, odsávací zařízení je chráněné před zničením
  • Tlaková odlehčovací klapka se zavře
  • Žádný další přívod kyslíku
  • Plameny jsou uhašeny
[Translate to Tschechisch:] Ablauf einer Verpuffung – LTA