Logo Junker Group

Produktový asistent

x
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Základy čištění vzduchu

Všechna řešení LTA pro čistý vzduch se vyvíjejí, zkoušejí a optimalizují ve vlastním firemním technologickém centru LTA za reálných podmínek. Technologie LTA je tak vždy založena na intenzivních dlouhodobých a důkladných zkouškách. Zde se podrobně zkoumají všechny rozhodující proměnné až po různá chladiva a maziva.

Vlastní vyvinutá aerosolová věž LTA simuluje nejrůznější okolní podmínky na základě změn rozdělení a koncentrací částic. V regulovatelném proudu vzduchu se každé řešení filtrace LTA zkouší a optimalizuje tak dlouho, dokud neodpovídá nejpřísnějším nárokům vývojového týmu LTA.

Pak si můžete být – a my také – jistí, že individuálně přizpůsobená zařízení na čištění vzduchu LTA jsou tím nejčistším řešením pro Vaše požadavky.

Udržování čistoty vzduchu v provozních prostorech a výrobních halách se dnes již nepovažuje za luxus. Čistý vzduch na pracovišti je požadován platnými předpisy, např. směrnicí pro strojní zařízení EN 292, TA-Luft a jinými předpisy ochrany zdraví při práci.

Systémy čištění vzduchu LTA se vyrábějí podle těchto nových směrnic. V praxi se tato zařízení denně osvědčují v nejrůznějších aplikacích po celém světě. Tato zařízení pracují na elektrostatickém principu. Znečištěný vzduch je nasáván do zařízení a prochází přitom mechanickým předfiltrem, který vytřídí hrubé částice nečistot. V následném ionizátoru se jemnější částice elektricky nabíjejí (ionizují). To má za následek, že částice poté neprojdou kolem nabitých kolektorových desek s opačným nábojem. Zde je zadržena mlha z oleje, emulze nebo jiných kapalin a odvedena zpět do stroje nebo samostatně shromážděna.

Vyčištěný vzduch může být podle požadavku odveden zpět do haly nebo vyveden ven. LTA tak denně řeší různorodé problémy filtrace nejrůznějšího druhu.

[Translate to Tschechisch:] Grundlagen der Luftreinigung [Translate to Tschechisch:] Grundlagen der Luftreinigung