Logo
x

Aktuální nabídky míst

Skupina JUNKER je silné společenství. Společnost JUNKER je zastoupena ve více než 30 různých zemích a podporuje spolupráci v týmu v různých regionech a kulturních okruzích.

Příjemné pracovní prostředí v ekonomicky naprosto zdravém, rozrůstajícím se podniku poskytuje zaměstnancům dostatek prostoru pro kreativitu. Vzájemný respekt a podpora kompetencí jsou nezbytným předpokladem nadšení pro úspěch skupiny podniků.

Neobsazená místa

JUNKER – globální hráč

Skupina JUNKER je lídrem světového trhu v oblasti CBN broušení. Jako globální hráč podporuje JUNKER mezinárodní výměnu v rámci skupiny. Spojte své schopnosti s námi a stanete se součástí úspěšného týmu bez ohledu na to, zda se rozhodnete pro vzdělávání, pro studium nebo pro pozici s pracovními zkušenostmi.

Vzdělávání

Škola je ukončená a je čas na novou životní etapu – prakticky orientovanou budoucnost u firmy JUNKER. Nabízíme vzdělání v různých povoláních a zajímavou, značně proměnlivou oblast úkolů.

Samozřejmě nejste sami. Se startovním výstřelem Vašeho vzdělávání u skupiny JUNKER začíná úvodní seminář. Učňové jsou dobře připravováni na pestré všední dny u společnosti JUNKER. Během celé doby vzdělávání se také prohlubují vědomosti na základě pravidelného, každý týden probíhajícího setkávání.

První den Vás pozveme spolu s dalšími novými pracovníky a pracovnicemi na naše uvítací setkání. Během celé doby vzdělávání procházíte strukturovaným programem zapracování s přímou kontaktní osobou v různých odděleních.

Profesní vzdělávání

Duální studium

Pro společnost JUNKER je důležité, aby bylo podporováno samostatné jednání, z něhož vyplývá kooperativní a týmově orientovaná vzájemnost. Samozřejmě nabízíme každému možnost se osobně i odborně zdokonalovat.

Skupina JUNKER nabízí kombinaci studia a praktického vzdělávání. Úvodním seminářem začíná Váš pracovní život. JUNKER podporuje všechny studenty tříletým vnitropodnikovým školicím programem s přímými kontaktními osobami. Ty jsou všem k dispozici se svou osobní a odbornou způsobilostí. Projekty v našich odborných odděleních nabízejí šanci převést teoretické znalosti získané při studiu do praxe – a podílet se na úspěchu moderního mezinárodního podniku.

Duální studijní kurzy

JUNKER – místní hrdina

U společnosti JUNKER získáte vynikající náhledy do nových technologií a tradic. Společnost JUNKER je díky tomuto jedinečnému pracovišti uprostřed jednoho z nejkrásnějších regionů Evropy spojena se svými sousedy – Švýcarskem a Francií. Nezáleží na tom, kde máte kořeny nebo kde byste je chtěli mít – začněte svou novou životní etapu a učiňte ze světa JUNKER svůj nový domov. Těšíme se na nové místní hrdiny!

Historie firmy JUNKER – pište její historii s námi

Již více než 55 let je společnost JUNKER průkopníkem inovací v brusných technologiích. Pusťte broušení také do svého světa a pište její historii s námi.

Je jedno, kde jste doma – jste-li motivováni a máte-li chuť přemýšlet a získat vhodnou kvalifikaci, jste přesně tou správnou osobou, kterou hledáme.

Další informace

Apply now!

The JUNKER Group encourages professional and personal development for its employees. Which is why we support you with specific basic and advanced training programs.

We offer working environments with their own company restaurant – with subsidized prices and healthy, regional dishes.

We are looking for innovative, committed and interested team players, for internships, work experience, apprenticeships, studies and for positions with professional experience.

Apply now!

Zeptali jsme se:

[Translate to :]
[Translate to :]
[Translate to :]