Logo Junker Group

Produktový asistent

x
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Maschinenkonzept GRINDSTAR von JUNKER

Broušení místo soustružení v sériové výrobě

Při výrobě drobných dílů o průměru 2 až 20 mm je bruska GRINDSTAR od firmy JUNKER hospodárnou alternativou k obrábění soustružením. Krátké doby taktu a dlouhá životnost nástrojů snižují od velikosti šarží 200 000 náklady na výrobek až o 25 %. Díky své vysoké produktivitě je stroj Grindstar obzvlášť zajímavý také pro výrobu velkých sérií v automobilovém průmyslu.

Inovativní metoda broušení umožňuje vytvořit celý obrys výrobku jen v jednom obráběcím úkonu. Kromě toho vznikají při broušení výrazně nižší řezné síly než při soustružení, a je tedy možné obrábět díly rychleji. Třetím faktorem úspěchu je dokonalé sladění obráběného dílu, brusného materiálu a stroje. Všechny tři faktory ve vzájemné souhře umožňují podstatné zvýšení výroby. GRINDSTAR je až třikrát rychlejší než soustruhy.

Automobilový a dodavatelský průmysl vyžaduje vysoké počty kusů v nejrychlejším možném čase. A přesně zde prokazuje GRINDSTAR své přednosti: Od oddělení materiálu přes profilování až po vyhození probíhají všechny pracovní úkony na jednom stroji. To zvyšuje bezpečnost procesů a minimalizuje prostoje. Grindstar tedy přesvědčuje svou dostupností přes 96 % a dlouhou životností nástrojů. Díky inovativnímu chladicímu systému pracují brusné kotouče přesně a se stálou kvalitou – až půl roku a při vyrobeném množství 300 000 kusů nebo i více.

Broušení místo soustružení se navíc pozitivně projevuje na kvalitě výrobků: Ty vykazují podstatně vyšší rozměrovou přesnost a vynikající jakost povrchů. Při broušení je na 100 % garantována výroba dílů bez hrotů. Kromě toho na rozdíl od soustružení nevznikají žádné otlaky od upnutí. Oba profilové kotouče stroje GRINDSTAR bez potřeby orovnávání disponují inovativním mazáním. Jejich volné proplachovací zařízení brání tomu, aby se na brusných kotoučích usazovaly částice. Odpadá tedy dodatečné opracování dílů, které je při soustružení často nutné. To zkracuje dobu výroby a šetří nákup dalších strojů, například pro rovinné broušení nebo leštění.

Přu výběru materiálů nabízí GRINDSTAR maximální míru flexibility. Obzvlášť zajímavé pro automobilový průmysl sázející stále silněji na lehké konstrukce: Rychle a spolehlivě je možné brousit také duroplasty a plasty zesílené skelnými vlákny. Obrábět je možné mimo jiné vysoce legované, houževnaté oceli, tvrzené materiály a dokonce keramiku.

Jako brusivo se používá CBN nebo diamant. Jaká specifikace brusných kotoučů je nejvhodnější pro který materiál, ví Junker. Protože se strojem GRINDSTAR nabízí podnik víc než pouhou brusku. Skrývá se za ním koncept, do kterého experti přenesli své dlouholeté zkušenosti. Každý stroj GRINDSTAR je tak přesně přizpůsobený požadavkům zákazníka. Junker plánuje celý výrobní proces od profilování přes potahování brusných kotoučů až po individuální nastavení stroje. Odpadají časově náročné a drahé zkušební chody u zákazníka. Zcela na principu „plug and play“ je stroj GRINDSTAR rychle a jednoduše připravený k použití.

Při výrobě drobných dílů o průměru 2 až 20 mm je bruska Grindstar od firmy Junker hospodárnou alternativou k obrábění soustružením.

Všechny pracovní úkony se provádějí na jednom stroji a jen v jednom upnutí. To zvyšuje bezpečnost procesů a minimalizuje prostoje.