Logo Junker Group

Produktový asistent

x
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Neue moderne Konzepte

JUNKER dál rozvíjí svět průmyslu s programem partner4ju

Program partner4JU zahrnuje více než jen malé změny v průmyslové výrobě. Zařízení a stroje musí být s nejvyšší mírou flexibility začleněny do síťového propojení všech úseků podniku, jaké tu dosud ještě nikdy nebylo. Skupina JUNKER má zkušenosti s efektivním pořizováním a analýzami dat tak, aby tato data byla k dispozici mnoha různým systémů a aplikacím: velká výzva, s níž se tradiční podnik již léta úspěšně potýká.

Nový svět – Průmysl 4.0 – Chceme s vámi hovořit světovým jazykem výroby

Výhody plynoucí ze síťového propojení jsou obrovské. Možnosti systému partner4JU zaručují přesahující nárůst kvality ve výrobě, vyšší flexibilitu a produktivitu a zajištění nebo zvýšení národní a mezinárodní konkurenceschopnosti. Díky tomu je možné optimalizovat výrobní systémy i pro takzvanou chaotickou výrobu, při které se vyrábějí pokaždé jiné varianty produktů v náhodném pořadí.

Aby se toho dosáhlo, je nutné úspěšně zvládnout obtížné úkoly: nezbytná data musí být připravena tak, aby k nim měly stroje a všechny začleněné systémy přístup. Pro flexibilní změny výroby musí být dále možné rychle měnit procesy. Pro výrobce strojů, jako je JUNKER, to znamená, že musí zajistit integraci strojů pro přechod z převážně fyzického do digitálního světa. Požadavky systému partner4JU na brusné stroje, které musí zaznamenávat a zpracovávat rozsáhlé údaje, mimo jiné informace o stroji, výrobě, energiích a kvalitě.

Skupina JUNKER vyvinula funkční koncepty řízení, rozšiřitelný box součástí a asistenta programování, s nimiž lze na softwarové úrovni rychle provádět potřebné úpravy podle měnících se výrobních podmínek.

partner4ju potřebuje moderní koncepty

Aby byly schopny dostát moderním požadavkům digitalizace a síťového propojení, pracuje mnoho podniků s konceptem virtuálního dvojčete, které odráží kompletní výrobní proces ve virtuálním světě. Je tak možné rychle přeměnit každý úsek fyzické výroby na digitální úrovni. JUNKER úspěšně zapojuje do takových systémů své stroje.

V rámci partner4JU je možné rovněž optimalizovat úkoly, jako je údržba strojů. K tomu účelu vyvinula firma JUNKER elektronický katalog údržby. Ten automaticky udává, kdy mají být provedeny práce na brusce, např. čištění, kontroly, údržba nebo servis.

V současné době pracuje skupina podniků na dalším rozvoji inteligentního managementu náhradních dílů, automatizovaných servisních tiketech a nových strategiích údržby. Vytváří řešení pro předvídavou údržbu orientovanou na stav a pro porovnávání a optimalizaci procesů po celém světě. Díky tomu může každý dceřiný podnik skupiny rychle profitovat z vývoje v kterémkoli jiném dceřiném podniku.

Náš systém partner4JU ukazuje souvislosti v novém světě – Průmysl 4.0