Logo Junker Group

Produktový asistent

x
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Inteligentní stroj pro inteligentní výrobu

JUNKER partner4JU a JUSTAR

Výrobce brousicích strojů JUNKER přináší do praxe princip Průmyslu 4.0 na jednom jediném stroji: Obráběcí centrum JUSTAR brousí z kulatých tyčí jen v jednom upnutí hotové nástroje. To je možné díky programu partner4JU. Tento program zahrnuje individuální digitalizaci strojů přesně podle potřeb zákazníka.

Díky strojům vyráběným na míru nabízí JUNKER svým zákazníkům vždy individuální řešení. S Průmyslem 4.0 přináší tento výrobce brousicích strojů další rozšíření svých služeb. Firma JUNKER, která je hlavním hráčem ve své branži, přizpůsobuje digitalizaci strojů a zařízení přesně požadavkům svých zákazníků.  Za tímto účelem vyvinula vlastní program pod názvem „partner4JU“.

Na příkladu zařízení JUSTAR je vidět, jak firma JUNKER uvádí program „partner4JU“ do praxe. Kompletní obráběcí centrum zastane v plně automatickém režimu práci několika strojů. Umožňuje to souhra několika inteligentních komponentů: digitální provázání pracovních procesů a komplexních konstrukčních skupin. JUSTAR se zrodil na přání zákazníka. Zadání znělo „hospodárná výroba malých sérií“ a rovněž „rychlá realizace zakázek“.

Jako hlavní úkol definovali konstruktéři u firmy JUNKER snížení přípravných časů. Doba výroby se totiž prodlužuje předáváním obrobku od jednoho stroje k druhému. Inovativní řešení tedy bylo nasnadě: Všechny pracovní kroky se uskutečňují na jednom jediném stroji. Proces se tím zrychluje a dodací doby se zkracují.

Inteligentní ovládání: Všechny pracovní kroky na jednom stroji

Při výrobě se do stroje nejprve upne neopracovaná surová tyč. JUSTAR poté v jednom upnutí vybrousí konturu, čtyřhran, drážku, šroubovitou drážku, závit a naříznutí. Rovněž plně automaticky probíhá oddělení a vyjmutí hotového obrobku. Poté se přitáhne další surová tyč a proces se spustí nanovo. Jednotlivá broušení vykonávají vždy speciální konstrukční skupiny. Každá konstrukční skupina při tom vyžaduje detailní údaje, a to ohledně obrobku, předchozího obrábění a nadcházející brousicí operace. Tyto podstatné informace dostává JUSTAR prozatím z programu, později jsou využívána reálná data, která jsou zaznamenávána v průběhu procesu.

Součást programu partner4JU: Digitální měřicí systém pro přesnost a dlouhá doba použitelnosti

Zvláštností zařízení JUSTAR je rafinovaný měřicí systém s automatickou korekcí rozměrů. Tento inteligentní systém zaznamenává přesné rozměry obrobků a v případě potřeby provádí jejich korekturu. Pro následující obrobek jsou tak automaticky stanoveny optimální hodnoty, aby již nebylo nutné dobrušování. Díky plně automatickému měření a korekcím obrobků při výrobě jsou výsledkem pouze kvalitní obrobky, nevznikají žádné vadné díly. Brousicí centrum navíc během obrábění nepřetržitě předává relevantní data od jedné konstrukční skupiny ke druhé. Tímto způsobem pracuje stroj s reálnými daty, a je proto nanejvýš precizní. Řezné nástroje vyráběné na zařízení JUSTAR mají až o 50 procent delší dobu použitelnosti než závitníky vyráběné na linkových strojích. Navíc je měřicí systém důležitým nástrojem pro zajištění kvality. Zaznamenané hodnoty jsou totiž beze zbytku dokumentovány a jsou dále k dispozici. Uživatel má ke každému obrobku doložitelné protokoly měření a tím i důležité doklady kvality pro koncového zákazníka.

Díky digitalizaci hospodárně od prototypů k sériové výrobě

Brousicí centrum dokáže hospodárným způsobem vyrábět malé série a prototypy. Protože JUSTAR nahradí několik strojů, je nutné naprogramovat a připravit pouze jeden jediný stroj, což ulehčuje přípravu výroby. Programování je při tom možné zcela nezávisle na čase a místě. Nevznikají žádné další náklady na čas při nastavení stroje. Díky digitalizaci je rychlé a jednoduché rovněž seřízení JUSTAR. Protože je většina modulů řízená CNC, jsou přípravné časy zcela minimální. Silná stránka stroje JUSTAR, a sice krátká příprava k výrobě, má rozhodující úlohu zejména při zhotovování malých sérií a prototypů. Pro tyto úkoly lze brousicí centrum využít v rámci bypassové výroby vedle běžící linkové výroby. Lze tedy rychle realizovat malé série, individuální výrobní vzory a rovněž urgentní požadavky zákazníků. Navíc lze dosáhnout bezkonkurenčně krátkých dodacích lhůt. Zařízení JUSTAR je vhodné také pro výrobu větších množství obrobků. Přes noc nebo o víkendu lze brousicí centrum využít pro zcela bezobslužnou sériovou výrobu. Plně automatický měnič pro 30 brousicích kotoučů, vysoce výkonné brusné vřeteno s vysokým výkonem obrábění a automatické navádění chladicích trysek zajišťují stejnoměrnou kvalitu obrobků také v případě středně velkých sérií.

S Průmyslem 4.0: Nové geometrie, menší náklady

Obráběcí centrum rovněž přesvědčuje svou schopností zvládat neobvyklé typy geometrií. V zařízení JUSTAR probíhá obrábění od surové tyče po řezný nástroj v jednom upnutí. Díky tomu lze vyrábět jemné geometrie, které by na výrobní lince nebyly takovým způsobem realizovatelné. V jemném rozsahu totiž už někdy není možné upnutí změnit, například kvůli tomu, že již není k dispozici upínací přípravek. Další výhoda zařízení JUSTAR: odpadá bufferový management. Je nutné skladovat pouze surové tyče, meziskladování polotovarů jako při linkové výrobě není potřebné. Tím se na minimum zkracuje pobyt materiálu na skladě. Výsledkem je menší logistická zátěž, a tedy i úspora nákladů ve výrobním procesu.

Konkurenční výhody s inteligentním strojem

S programem partner4JU a inteligentním brousicím centrem JUSTAR nabízí firma JUNKER výrobcům řezných a tvarovacích nástrojů skutečné konkurenční výhody. Před spuštěním výroby se programuje a připravuje pouze jeden stroj, další přípravné časy odpadají. Hospodárným způsobem lze „přes noc“ vyrobit i nejmenší série. Specializovaní nástrojaři tak mohou na požadavky zákazníků reagovat mnohem rychleji než konkurence. Díky obrábění v jednom upnutí lze vyrábět nástroje se zcela novými geometriemi. Také výroba prototypů je podstatně jednodušší. Výrobci tak mohou svým zákazníkům nabídnout služby, které dosud nebyly realizovatelné.

JUNKER JUSTAR