Logo Junker Group

Produktový asistent

x
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Digitalisierung bei Schleifmaschinen von JUNKER

Připraveni na inteligentní výrobu

Digitalizace brusek Junker

Stejně různorodé jako výrobky našich zákazníků jsou požadavky a technické nároky na digitalizaci obráběcích strojů – předpoklad pro Průmysl 4.0. Již přes deset let proto patří zaznamenávání, dokumentace a analýzy dat strojů, výrobků a procesů k naší každodenní práci. Máme zkušenosti, jak lze efektivně uchovávat, analyzovat a dokumentovat data, aby byla použitelná pro různé aplikace a systémy.

Naše obráběcí stroje jsou vybavené výkonným CNC řízením s počítačovou podporou, které tvoří centrální osu a těžiště zpracování dat. Data poskytujeme svým zákazníkům jednoduše připravená přes rozhraní k serveru softwarových analytických nástrojů. Pro vyhodnocení na stroji nabízíme různé formáty, které umožňují přímou analýzu. A samozřejmě si naši zákazníci mohou instalovat na stroje Junker vlastní nástroje.

Z našich zkušeností, poradenství a technologií mají prospěch zákazníci i jejich procesy. Flexibilně reagujeme na zadání a optimalizujeme řešení, dokud nesplníme požadavky. Užitek pro naše zákazníky je zřejmý – své stroje přizpůsobujeme přáním zákazníků, protože to chceme a dokážeme. Téměř každý obráběcí stroj je tedy nakonec individuální.

Zaznamenávání dat v reálném čase pro hodnocení a optimalizaci stroje, posuzování kapacity procesů a dostupnosti stroje jsou již u firmy Junker běžnou realitou. Možné jsou ale také aplikace, jako samočinný požadavek na údržbu ze stroje nebo zpětné sledování vyrobených dílů podle sériového čísla. Digitalizace tak podporuje podnik v jeho rozhodnutích, minimalizuje chyby, umožňuje rychlou reakci na problémy a optimalizaci procesů a nabízí cestu ke zvýšení produktivity. Vývoj postupuje prudce vpřed a již brzy budou myslitelnou běžnou praxí virtuální uvedení do provozu a samostatná komunikace, ale také automatizovaná výměna dat mezi stroji a výrobními závody – na celém světě. Obráběcí stroje Junker jsou na dokonale připravené.

Předpokladem pro úspěšnou implementaci Průmyslu 4.0 je spolupráce nad rámec pracovních úseků. Ta je v našem podniku již delší dobu pevně zavedená. Inženýři, vývojáři softwaru a IT specialisté pracují společně na nových technologiích. Také nákup a logistika, výroba a servis mají oboustranný prospěch z výměny dat a toku informací. Firma Junker tak v dlouhodobém výhledu ustavuje další standardy pro efektivitu, inovace a inteligentní výrobu.