Logo Junker Group

Produktový asistent

x
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Společně, progresivně a inovativně

Od září 2021 zahájilo sedm učňů své studium ve společnosti JUNKER. Budoucí odborníci jsou pouze částí celosvětově propojeného týmu a společně utvářejí svět společnosti JUNKERTémata síťového propojení a digitalizace zaujímají na seznamu priorit skupiny JUNKER jedno z čelních postavení.

Již téměř 60 let nabízí skupina JUNKER jako silný partner studium orientované na praxi v technické i obchodní oblasti.Se svými zhruba 1 300 zaměstnanci po celém světě je skupina JUNKER podporou nejen na začátku pracovní kariéry, ale nabízí kompetentní podporu nepřetržitě během celého vzdělávacího procesu.

Jako lídr v oboru strojírenství podporuje skupina JUNKER své mladé pracovní síly zahraniční praxí v Evropě. Technické a obchodní znalosti získávají všichni studenti ve výrobních provozech v Česku. „Všechny pobočky skupiny JUNKER jsou ještě těsněji propojeny tímto motem. Zaměstnanci jsou motivovaní, aktivně témata spoluutvářejí a významně přispívají k podobě budoucnosti skupiny JUNKER, a to včetně mladých učňů,“ říká jednatel skupiny JUNKER, 
dr. Karsten Schaumann.

V počáteční fázi absolvovali učni podrobnou prohlídku podniku s následným vědomostním testem.Dále byl na programu projekt „Jak správně naplánovat průtok vody“, který zorganizovali učni druhého ročníku. V úvodních týdnech byl také připraven tzv. adaptační program, aby se noví žáci a učitelé lépe poznali. Celkem má skupina JUNKER v Nordrachu 26 učňů. I v roce 2022 nabídne skupina JUNKER žákům a studentům volná studijní místa, ale i možnost dálkového studia. Toto studium poskytne zajímavý náhled do oblastí broušení CBN a broušení korundem, stejně jako do inovativních filtračních řešení.Je to skvělá možnost pro úspěšné využití vlastních teoretických znalostí v každodenních pracovních procesech globálně fungujícího podniku.