Logo Junker Group
x

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Hrotové brusky od firmy JUNKER jsou synonymem hospodárnosti

Společnost Framo Morat zvyšuje stabilitu procesů a zlepšuje kvalitu se stroji Lean Selection speed

O tom, že elektromobilita nabízí velké šance také subdodavatelům, dokazuje i bádensko-würtemberská společnost Framo Morat GmbH & Co. KG, která se specializuje na výrobu ozubených kol a pohonné techniky. Tato firma z Eisenbachu patří k těm subdodavatelům z regionu Schwarzwald, kteří se vždy rutinně podíleli na strukturních a technologických změnách, což dokazuje již samotná více než 100letá historie firmy. Portfolio produktů této společnosti je typické pro region, v němž sídlí, a má svůj původ v hodinářském průmyslu: ozubená kola, planetové převodovky i kompletní převodové motory.

„Pokud jde o obrat, docílila naše firemní skupina v uplynulých šesti letech 44% růstu. Jedním z hlavních tahounů tohoto pozitivního vývoje je oblast elektrokol. Již deset let také působíme i v oblasti elektromobilů,“ říká Alexander Denz, ředitel divize průmyslového inženýrství ve firmě Framo Morat.

Tato společnost se navíc pevně etablovala také v oblastech lékařské a rehabilitační techniky, skladovací a dopravní techniky a rovněž ve světě obnovitelných energií a automatizace.

Technologie od společnosti JUNKER - tu musíte mít

Růst firmy Framo Morat GmbH, která se specializuje na pohony, vede k zintenzivnění obchodní spolupráce se skupina JUNKER:

„Již desetiletí pracujeme s velmi přesnou technologií od společnosti JUNKER. V rámci naší strategie růstu nepřetržitě rozvíjíme naše pole působnosti – v oblasti obrábění rotačním broušením jsme si kvalitativně výrazně polepšili a zvýšili jsme stabilitu procesů. Podstatnou měrou se na tom podílejí dva brousicí stroje řady Lean Selection speed od společnosti JUNKER,“ dodává Alexander Denz.

Obě hrotové brusky dokonale plní nároky kladené na vysokorychlostní brousicí stroje v jedno- i vícesměnném provozu. Zákazník požadoval stroj s hospodárnou a především flexibilní koncepcí, který bez problémů zvládne každý brousicí proces – od výroby jednotlivých kusů až po malé nebo velké série.

Brousicí stroje jsou vybaveny brousicími kotouči CBN a dokážou pracovat s obvodovou rychlostí až 140 m/s. Delší životnost nástrojů a delší intervaly orovnávání jsou jen dva zmíněné pozitivní efekty.

Více flexibility při brousicích procesech

Protože stroje řady Lean Selection speed brousí nejrůznější typy obrobků pro zcela odlišné obory, zaručuje tato nová technologie firmy JUNKER požadovanou flexibilitu:

„Brousíme zde průměry hřídelových dílů s ozubeními od 8 do 80 mm a s délkou od 40 do 460 mm. Velikosti sérií, které vyrábíme, se pohybují mezi 200 a 2 000 obrobky ročně. Nové stroje nám při procesu podélného broušení zaručují více flexibility ve srovnání s brusicím procesem využívajícím korund, protože se obejdeme bez výměny brousicích kotoučů pro různé typy obrobků,“ vysvětluje pan Alexander Denz.

Vysokorychlostní brousicí stroje zaručují lepší kvalitu, protože se celý vnější tvar obrábí na jedno upnutí. Integrovaná měřicí zařízení průměru a podélné polohy jsou důležitými kontrolními a sledovacími systémy při probíhajícím brousicím procesu. Díky využití brousicích strojů řady Lean Selection speed je možné kromě metody podélného broušení obrábět obrobky flexibilně i metodou zápichového broušení.

Firma Framo Morat je součástí změn v subdodavatelském průmyslu

Kdo chce obstát v éře technologických změn, klade samozřejmě důraz i na to, aby díky investicím – jako například do brousicích strojů řady Lean Selection speed – byl v budoucnu ještě konkurenceschopnější. Pan Alexander Denz říká:

„Díky této investici nyní dokážeme vyrábět i díly, které jsme předtím v portfoliu neměli.“ A pokračuje: „Pokud jde o toleranci šířky ozubení, dříve jsme u kol olejových čerpadel nedosahovali požadované kvality. Měli jsme hodně zmetků, které se musely ručně třídit. Nyní můžeme zákazníkům díky strojům Lean Selection speed nabídnout vyšší kvalitu.“

Stroj JUNKER Lean Selection speed

Stroj Lean Selection speed přesvědčí jednoduchou obsluhou a nejnovějším měřicím zařízením.

Hnací hřídel

Hnací hřídele od firmy Framo Morat se využívají mimo jiné v pohonných částech zakřivených schodišťových výtahů, elektromobilů nebo přepravních zařízení ve skladech.

Kolo olejového čerpadla

Stroj Lean Selection speed zde dokáže brousit kolo olejového čerpadla na jedno upnutí s maximální kvalitou povrchu.

[Translate to Tschechisch:] Framo Morat Stammsitz in Eisenbach

Společnosti Framo Morat a F. Morat, firmy spadající pod Franz Morat Group s hlavním sídlem v Eisenbachu v regionu Hochschwarzwald, přispívají již více než 100 let k hladkému pohonu v řadě oblastí.