Logo Junker Group

Produktový asistent

x
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

FEUER powertrain North America, Inc., Mississippi, USA

Velká zařízení firmy LTA Lufttechnik GmbH

V sídle v Mississippi uvedla společnost Feuer v roce 2016 do provozu různé filtrační systémy, vč. vlhkých a suchých

filtračních systémů na principu elektrostatického a mechanického odlučování.

Inteligentní filtrační koncepce pro zařízení klikové hřídele

Celkem byly navrhnout a na místě uvést do praxe čtyři filtrační systémy LTA s celkovým odsávacím výkonem 104 000 m³/h pro odsávání aerosolů. Přitom byla instalována čtyři potrubí v celkové délce 600 metrů. Cílem bylo vybudovat redundantně provozovatelné mokré filtrační systémy a zařízení s automatickým čištěním pro odstraňování olejů, emulzí a prachu produkovaných stroji. Veškerá zařízení (1× sušení, 2× olej, 1× emulze) byla přitom opatřena samostatným rozvaděčem a permanentně byly sledovány emise odpadního vzduchu. Kromě toho byla každá přípojka stroje opatřena kanálovým odlučovačem, klapkou objemového proudu a pružnými polyuretanovými hadicemi.

FEUER powertrain North America, Inc., je jedním z vedoucích světových výrobců litých a kovaných klikových hřídelí. Celkem 61 strojů je přitom provozováno s chladicími mazivy nebo nasucho, takže je odsávaný vzduch zatěžován olejovými, emulzními nebo prachovými částicemi. Hlavní výzvou je tedy umožnit co nejefektivnější provoz zařízení pro olej a prach s automatickou čisticí funkcí. K tomu patří kromě odsávání nehořlavého a/nebo výbušného prachu na 21 strojích také redundantní úprava vlhkosti pro odsávání aerosolů na 16 vrtacích olejových, 16 brousicích a 8 emulzních strojích. Zatímco s novými filtračními systémy LTA lze odlučovaný prach odvádět pomocí dopravního šneku a komorového výstupu ve volitelných zásobnících, je možné vrtací nebo brousicí oleje bez problémů odlučovat pomocí elektrostatických filtračních systémů s integrovaným čištěním a následně buď likvidovat, nebo po příslušné úpravě předávat k recyklaci. Promyšlená filtrační koncepce je navíc doplněna neustálým sledováním hodnot odpadního vzduchu přímo na komínech.

"S centrálními zařízeními filtrace vzduchu LTA, která odsávají celou výrobní linku, jsme velice spokojeni. Automaticky čistitelná zařízení umožňují průběžné odsávání našich strojů při minimální potřebě údržby a zajišťují trvale čisté prostředí ve výrobní hale."