Logo Junker Group

Produktový asistent

x
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Skupina JUNKER ocenila jubilanty firmy

VĚRNOST, LOAJALITA A OBĚTAVOST

V pátek 22. listopadu 2019 se v Hotelu Stube v Nordrachu konala každoroční oslava jubilantů skupiny JUNKER. Celkem bylo za pracovní nasazení a angažovanost oceněno 28 jubilantů firmy. Zároveň se firma rozloučila se sedmi dlouholetými zaměstnankyněmi a zaměstnanci, kteří odcházejí do důchodu.

Pan Rochus Mayer, jednatel skupiny JUNKER, na začátku své řeči poděkoval jubilantům a zaměstnancům, kteří odcházejí do důchodu, za jejich dlouholetou věrnost k firmě. Pan Torsten Berger, vedoucí personálního oddělení, poukázal na dlouholetou tradici pořádání této pěkné akce. Obzvláště potěšující je, že tento rok slavili dva jubilanti 45 let svého působení u firmy a tím utvářeli firmu JUNKER od začátku.  

Hlavním bodem oslavy bylo ocenění zaměstnankyň a zaměstnanců. Po udělení diplomů a dárků 28 jubilantům (od 10 do 45 let svého působení u firmy) a po ocenění jejich osobních výkonů pro skupinu JUNKER patřil dík a velké uznání za dlouholetou sounáležitost sedmi zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří během roku odchází do důchodu.

„Vykonali toho pro společnost neskutečně mnoho!“

Předseda rady zaměstnanců pan Franz-Josef Baumann pokračoval v děkovné řeči: „Za skupinou JUNKER stojí silný tým, který je důležitým přínosem k úspěchu. Dlouholetá pracovní sounáležitost oceněných zaměstnankyň a zaměstnanců dokazuje velké ztotožnění s firmou, že se cítí dobře a mají z práce radost.“

Tým hotelu Stube servíroval účastníkům oslavy vynikající menu. Celý večer se nesl ve slavnostní náladě. Tradiční oslava jubilantů je pro skupinu JUNKER vhodnou příležitostí, aby poděkovala za nasazení a angažovanost dlouholetých zaměstnankyň a zaměstnanců.