Logo Junker Group

Produktový asistent

x
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Zaostřeno na ochranu životního prostředí a omezení škodlivých látek

Zemský poslanec Thomas Marwein na návštěvě u skupiny JUNKER

Thomas Marwein, zemský poslanec za volební obvod Offenburg, navštívil 9. března 2018 skupinu Junker v Nordrachu. Přímo na místě si udělal obrázek o angažovanosti výrobce brousicích strojů v oblasti ochrany životního prostředí.

Již na úvod informativního odpoledne pozval zakladatel firmy Erwin Junker zemského poslance na obhlídku podniku. V uvolněné atmosféře se továrník a jeho host navzájem informovali o možnostech a výzvách techniky pohonů budoucnosti. K tomu se hodí, jak se všichni shodli, životní motto Erwina Junkera: „Ať děláš cokoli – postupuj promyšleně a vždy domýšlej až do konce.“

Šetrné zacházení se zdroji a energií se ve skupině JUNKER zrcadlí na různých úrovních: na pracovištích, v pracovních procesech, ve vysoce moderních brusných strojích a ve vývoji technologií a aplikací budoucnosti. „Už při konstrukci klademe důraz na ekologickou nezávadnost a omezení škodlivých látek,“ vysvětlil jednatel Rochus Mayer.

A výsledky jsou vidět: Podle požadavků zákazníků jsou stroje cíleně optimalizovány na energetickou efektivitu. Díky tomu je možné ušetřit až 60 procent energie oproti standardním hodnotám. Navíc to trvale snižuje emise CO2. „U nakupovaných dílů dbáme rovněž na to, aby byly trvanlivé a šetrné k životnímu prostředí,“ doplnil Rochus Mayer.

Jednatel skupiny JUNKER dále uvedl: „Z rozsáhlého vývoje a nápadů kolem elektromobility mají prospěch také naši zákazníci, výrobci automobilů a jejich dodavatelé. S velkým úsilím vyvíjí JUNKER nové obráběcí metody a technologie, s nimiž naši zákazníci vyrábějí součásti pro elektromobilitu. Průběžně také pracujeme na inovativních strojích pro díly nového typu. S nimi je možné snížit množství škodlivin u spalovacích motorů a zvýšit efektivitu převodových a pohonných ústrojí. Kromě toho podporujeme výrobce a jejich dodavatele na přání při vývoji inovativních součástí.“

Nebylo tedy žádnou náhodou, že současně s návštěvou zemského poslance pobýval v Nordrachu tým předního špičkového výrobce automobilového průmyslu: Experti přebírali v závodě stroje na výrobu převodové hřídele pro nové hybridní vozidlo. „Aby byla malá vesnička v idylické krajině domovem špičkového světového podniku, je v Německu vzácné. Pro Bádensko-Württembersko je to však typické,“ projevil Thomas Marwein nadšení z inovační a tvůrčí síly lidí své země. „Těší mě, že si zde, v sídle firmy, mohu osobně udělat obrázek o bohatém know-how a impozantních technologiích značky JUNKER,“ dodal Marwein.

Jako člen strany Bündnis 90/Die Grünen je Thomas Marwein „od přírody“ seznámený s problematikou ochrany životního prostředí. Jedním z důležitých úkolů je udržování čistoty vzduchu: V tom byl zemský poslanec z Offenburgu s ředitelem podniku v Nordrachu zajedno. „Ochrana životního prostředí u firmy JUNKER neznamená jen energetickou efektivitu, ale také čistý vzduch. Proto vždy vybavujeme své brousicí stroje vzduchovými filtry,“ říká Rochus Mayer.

Vysoce výkonné filtry pocházejí od firmy LTA Lufttechnik GmbH. Podnik založený roku 1980 v Achernu patří od roku 1995 do skupiny JUNKER a má své kmenové sídlo rovněž v Nordrachu. S téměř 40 lety zkušeností je LTA technologickou špičkou v odvětví. Dnes má podnik pobočky v Česku a v USA. Nejnovějším výsledkem jeho vývoje je první samočisticí kompaktní filtrační systém na světě, který umožňuje zpětné získávání chladiva a maziva a spolehlivě filtruje i nejmenší částice.

Všechny závody skupiny Junker na světě jsou certifikované podle ISO 14001:2015, mezinárodní normy pro environmentální management. Již počátkem roku byly potvrzeny ekologické certifikáty s platností do roku 2020. Jak dodal Rochus Mayer, firma Junker má jasné cíle: „Chceme průběžně snižovat spotřebu elektrické energie a emise CO2.“ Na pracovišti Nordrach je to mimo jiné realizováno se zařízením na dřevěné štěpky: To vyrábí teplo pro celý závod z obnovitelných surovin. Pouze ve velmi chladných dnech se navíc připojuje dálkové vytápění. Zařízení na dřevěné štěpky je pouze částí rozsáhlého projektu: Tlakovzdušné zařízení v topném systému umožňuje rekuperaci tepla. A pro výrobu elektrického proudu se nainstaloval zplynovací kotel na dřevo.

Jako inženýr je Thomas Marwein obeznámený s technickými tématy. Není tedy divu, že se zemský poslanec zajímal o „ekologické údaje“ strojů. Dozvěděl se přitom, že Junker trvale pracuje na energetické optimalizaci svých modelů. Udržitelný přístup se vyplácí: Díky inovativnímu vývoji – jehož výsledkem jsou například frekvenčně regulovaná hydraulická čerpadla a chladicí agregáty orientované na potřebu – bylo možné docílit značných úspor. Brousicí stroj na výrobu vačkových hřídelí potřebuje například o 51 % méně energie a o 21 % méně chladiva. Deklarovaným cílem je také snížení emisí hluku: Hladina hluku brusných strojů nedosahuje ani 75 dB (A). „To je srovnatelné se zvukovou kulisou ve velkoprostorové kanceláři nebo v kantýně,“ názorně vysvětlil Rochus Mayer.

Thomas Marwein s ředitelem podniku Tobias Armbruster.