Logo

Produktový asistent

x
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Bezhroté broušení

Bezhroté broušení se sebou přináší značné výhody pro výrobu: Patentované CNC nastavení výšky dosedací lišty minimalizuje dobu potřebnou pro technickou přípravu, automatické nastavení geometrie brusné mezery optimalizuje brousicí proces a šikmé lože garantuje nejvyšší tvarovou přesnost. Podle aplikace se jako brusivo používá korund, CBN nebo diamant.

Při bezhrotém broušení na kulato se obrobek neupíná, ale leží v brusné mezeře mezi brusným kotoučem, podávacím kotoučem a dosedací lištou. Brusný tlak přitlačuje obráběný díl proti podávacímu kotouči, který díl zbrzďuje na vlastní obvodovou rychlost.

Přitom je nutné, aby bylo tření u podávacího kotouče větší než u brousicího kotouče. Tření se dosahuje gumovým pojivem podávacího kotouče a zkosením dosedací lišty a lože stroje.

.

Brousicí stroje