Logo

Produktový asistent

x
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Kompaktní filtrační systémy pro měřitelné efektivnější procesy

Modulární kompaktní filtrační systémy LTA spojují řadu silných stránek na malém prostoru. Přesvědčí vysokou účinností odlučování (> 99 %) a zároveň zjednodušují manipulaci a údržbu. Díky regulovatelnému zdroji vysokého napětí se vyznačují univerzálním nasazením a řešení filtračního systému splňuje svou energetickou účinností směrnice ErP. Všestranné příslušenství umožňuje optimální přizpůsobení speciálním podmínkám při nasazení systému. U elektrostatických kompaktních filtračních systémů využívají fyzikální princip vychýlení elektricky nabitých částic v elektrickém poli. Filtrované médium prochází procesními kroky předřadný filtr, ionizace, sběr a odlučování. V dočišťovacím filtru se nabité částice neutralizují. Vyčištěný odpadní vzduch lze nyní vypustit. U mechanických filtračních systémů prochází čištěný odpadní vzduch porézním médiem, které na základě různých mechanismů zachycuje rozptýlené pevné nebo aerosolové částice.

 

 

 

Areas of Application

  • Extraction and cleaning of oil mist and emulsion mist at machine tools
  • Collection and separation of solder fumes, welding fumes and oil fumes
  • Special applications, e.g., extraction of plastic, silicone and releasing agent vapors
  • Explosion and fire protection on machines with oil-cooled tools