Logo Junker Group

Produktový asistent

x
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

MEASURE

Program RETROFiT MEASURE optimalizuje technologický proces pomocí aktualizace na novou úroveň s pomocí různých nejnovějších verzí měřicích systémů. Tak lze např. automaticky měřit brousicí kotouče. Tím je možné zjistit stav brousicího kotouče kdykoliv a provedením automatických korekcí je vysoká kvalita obrobků udržena stále na konstantní úrovni. Instalací aktualizace systému měření kruhovitosti lze automaticky kompenzovat odchylky a rušivě působící veličiny, jako jsou vliv teploty, kolísání přídavku při broušení nebo změny materiálu. Odpadají nákladná a časově náročná měření prováděná mimo stroj a touto časovou úsporou se zvyšuje produktivita.

Možný rozsah metody:

  • instalace aktualizací měřicích systémů
  • zavedení automatických měřicích systémů

Výhody:

  • úspora vedlejších časů automatizací inprocesního měření
  • zjednodušení zpracování procesu

Kontaktujte naše odborníky: retrofit@junker.de

žádost RETROFiT