Logo Junker Group

Mannlose Produktion: mit der JUSTAR von JUNKER

Krátké dodací lhůty při malých počtech kusů

Společnost Bass GmbH & Co. KG se specializuje na výrobu řezných a tvarovacích nástrojů pro obrábění vnitřních závitů. Svým zákazníkům nabízí Bass řešení speciálně přizpůsobená jejich požadavkům. A jako zvláštní službu mimořádně krátké dodací lhůty až do jednoho dne: Spěšné menší zakázky zhotovuje firma Bass vedle probíhající linkové výroby s kompletním obráběcím centrem JUSTAR.

Menší počty kusů, více speciálních řešení, kratší dodací lhůty: Nároky zákazníků neustále rostou – a to i v případě tradičního rodinného podniku Bass, výrobce nástrojů z Niederstettenu. „Naší silnou stránkou je bezpodmínečná vůle plně vyčerpat svůj výkonový potenciál pro své zákazníky,“ popisuje ředitel Martin Zeller filozofii podniku.

A jeho bratr Franz Zeller, odpovědný ve firmě Bass za vývoj procesů, dodává: „Když si zákazník objedná pět závitníků a potřebuje je již pozítří, chceme u Bass udělat nemožné možným. Přitom vždy znovu provádíme výrobní procesy také na zkušebním stavu.“

Úspěšná spolupráce pro společné cíle

Náročný cíl specialisty na nástroje Bass: Dodávat malé série takřka „přes noc“ a vyrábět speciální zakázky během několika dnů. Kdo přijme tyto výzvy, potřebuje stroje, které poskytují vyšší než standardní výkon, a pracovníky, kteří jsou k tomu rovněž ochotní. „Z více než 50 let spolupráce víme: JUNKER hledá nové perspektivy a společně se zákazníky se pouští novými cestami k optimalizaci výrobních procesů,“ vysvětluje Martin Zeller.

Takto formuloval Franz Zeller a jeho projektový tým jasné požadavky a představy jako zadání pro experty na broušení a brousicí stroje: úsporná výroba malých velikostí šarží závitníků, tvářecích závitníků nebo závitových fréz z HSS a HM, stejně jako rychlé zpracování zakázek zákazníků. Hlavním úkolem vývojových pracovníků bylo zkrátit přípravné časy. „Při předávání obráběného dílu ze stroje na stroj vznikají přípravné časy, které zpomalují výrobu,“ vysvětluje Franz Zeller. Řešení pro náročné úlohy po intenzivní spolupráci na vývoji s firmou JUNKER: obráběcí centrum JUSTAR.

Mimořádně krátké dodací lhůty a jednoduchá výroba prototypů

Kompletní zpracování až po hotový nástroj jen v jednom upnutí přináší firmě Bass cenné výhody. Přípravné časy se výrazně zkracují. To usnadňuje plánování výroby právě u malých zakázek. Protože specialista na nástroje používá stroj JUSTAR při obrábění vnitřních závitů především ve vedlejší výrobě, současně s běžící linkovou výrobou. „Pro linkovou výrobu znamenají malé velikosti šarží enormní náklady a dodací lhůty až osm týdnů. Se strojem JUSTAR obrábíme malé zakázky v souběžné výrobě během několika dnů. Díky tomu nabízíme svým zákazníkům nepřekonatelně krátké dodací lhůty,“ těší Martina Zellera.

Další výhoda, kterou s sebou přináší kompletní obrábění v jednom upnutí: Je možné podstatně rychleji a jednodušeji vyrábět prototypy. „Předlohu nástroje vyrábíme výhradně na stroji JUSTAR,“ informuje Franz Zeller. „Stroj jen jednou seřídíme – další časy na přestavení neexistují. Můžeme tak svým zákazníkům prezentovat požadovaný nástroj během nejkratší doby a v nejlepší kvalitě broušení.“

Nejvyšší přesnost přináší významné výhody na trhu

Kromě krátkých dodacích lhůt přesvědčuje obráběcí centrum výjimečnou přesností – a schopností vyrábět mimořádné geometrie nástrojů. Protože se během obrábění nemění upnutí dílů, je možné přesnější broušení. Franz Zeller vysvětluje: „S jednotkou JUSTAR můžeme vyrábět velice filigránské geometrie, které na linkových strojích nelze realizovat. Když totiž přejdeme do jemného rozsahu, není změna upnutí někdy možná, například kvůli tomu, že již není k dispozici upínací přípravek.“

Se strojem JUSTAR nabízí firma JUNKER brousicí centrum, které přináší výrobcům řezných a tvarovacích nástrojů skutečné konkurenční výhody. Producenti mohou se strojem JUSTAR čelit tvrdým podmínkám v nástrojařském odvětví a silnému tlaku na ceny. A s vysoce kvalitními nástroji a velice krátkými dodacími lhůtami mohou uspokojit stávající zákazníky a nové přilákat.

Velký měnič brusných kotoučů pro výrobu bez obsluhy

Specialista na nástroje Bass přece nepoužívá obráběcí centrum pouze pro malé velikosti šarží: „JUSTAR nám poskytuje velkou flexibilitu,“ říká ředitel podniku Martin Zeller. Během týdne se zpracovávají různé krátké zakázky v malých velikostech šarží – o víkendu vyrábí nástrojařský specialista větší počty kusů bez lidské obsluhy. Vývojář procesů Franz Zeller vysvětluje: „Když obrábíme větší sérii, po každé operaci to s sebou nese vysoké opotřebení. Zde nám plně automatický velký měnič na 30 brusných kotoučů zajišťuje trvalou kvalitu i při středně velkých počtech kusů.“

Důležitá jsou při výrobě bez obsluhy navíc vysoce výkonná brusná vřetena pro vysoký obráběcí výkon, automatické navádění chladicích trysek a důmyslný měřicí systém s automatickou korekcí rozměrů.

Dobře vybaveni do budoucnosti

„Naším snem bylo vyrábět vysoce přesné řezné nástroje z tvrdokovu s použitím jen jednoho jediného stroje. Tuto smělou představu firma JUNKER opravdu uskutečnila,“ shrnuje Franz Zeller. V roce 2012 se oba první stroje JUSTAR postavily ve výrobní hale v Niederstettenu na start. V roce 2016 objednala firma Bass dva další exempláře: „Protože se koncept uchytil,“ vysvětluje vývojář procesů.

Již dnes splňuje JUSTAR různá přání specialisty na nástroje. Ale Bass se stejně jako JUNKER dívá do budoucnosti: „Velice bedlivě sledujeme trh a pokroky technologií,“ říká Martin Zeller. Jedním z dalších cílů je začlenění moderní měřicí techniky mezi jednotlivé výrobní úkony stroje JUSTAR, aniž by přitom bylo nutné vyjmout obráběný díl. Ředitel podniku Bass doplňuje: „Naše partnerství s firmou JUNKER dál pokračuje – společně se snažíme hledat nové možnosti a řešení.“

Obráběcí centrum JUSTAR od firmy JUNKER má vysoce výkonné brusné vřeteno pro vysoký obráběcí výkon. Automatické navádění chladicích trysek a důmyslný měřicí systém s automatickou korekcí rozměrů umožňují výrobu bez lidské obsluhy.

Brousicí centrum JUSTAR od firmy JUNKER kombinuje práce několika strojů: od oddělování surového materiálu přes kruhové broušení polotovaru a vybrušování drážek a závitů až po rovinné broušení.

Od polotovaru k vysoce přesnému závitníku s jediným strojem: Obráběcí centrum JUSTAR brousí z kulatých tyčí jen v jednom upnutí hotové nástroje.

Obráběcí centrum JUSTAR od firmy JUNKER je dokonalý brousicí stroj pro kompletní obrábění rozsáhlého spektra dílů.