Logo

Produktový asistent

x
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Prohlášení o ochraně údajů

Ochrana osobních údajů při zjišťování, zpracování a využívání u příležitosti návštěvy naší internetové stránky je pro nás důležitou prioritou. Vaše údaje jsou chráněné v souladu se zákonnými předpisy. Osobní, resp. přiřaditelné údaje se na této webové stránce zjišťují jen v technicky nezbytném rozsahu.

Níže najdete informace o tom, jaké údaje se během Vaší návštěvy na internetové stránce zaznamenávají a jak se používají.

1. Zjišťování a zpracování údajů

Každý přístup na naši internetovou stránku a každé vyvolání (stažení) některého ze souborů uložených na internetové stránce vytváří protokolová data, která se z důvodu správy systému a hladkého provozu systému protokolují. Protokolová data se ukládají. Jsou to: Název vyvolaného souboru, datum a čas vyvolání, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném vyvolání, webový prohlížeč a poptávající doména. Dále se protokolují IP adresy poptávajících počítačů.

2. Využívání a předávání osobních údajů

Pokud jsou nám poskytnuty osobní údaje, používáme je jen k odpovídání na Vaše dotazy, ke zpracování s Vámi uzavřených smluv a pro technickou administraci.

Vaše osobní údaje jsou sděleny nebo jinak předány třetí straně, pouze když je to nutné k účelům zpracování smlouvy (zejména předání údajů z objednávek dodavatelům) nebo k účelům vyúčtování, když jsme k tomu povinni podle zákona nebo když to předem odsouhlasíte. Udělené svolení máte právo kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Vymazání uložených osobních údajů se provádí, když odvoláte své svolení k ukládání, když jejich znalost již není nutná ke splnění účelu sledovaného uložením nebo když je jejich uchovávání z jiných zákonných důvodů nepřípustné.

3. Cookies

Internetové stránky používají na různých místech tzv. cookies. Ty slouží k tomu, abychom naši nabídku učinili ještě uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které uchovává Váš prohlížeč. Většina námi používaných cookies jsou tzv. „session cookies“. Ty se po skončení Vaší návštěvy automaticky mažou. Cookies nezpůsobují na Vašem počítači žádné škody a neobsahují viry.

4.   Odkazy na jiné webové stránky

Za odkazy na jiné webové stránky a za jejich obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

5.   Newsletter

Chcete-li si objednat náš newsletter, potřebujeme z právních důvodů uvedení Vaší e-mailové adresy a potvrzení, že jste držitelem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte se zasíláním newsletteru. Tyto údaje se zjišťují pouze k účelům zasílání newsletteru a zdokumentování našeho oprávnění v tomto smyslu. Údaje nebudou předány žádné třetí osobě. Objednávku newsletteru a své svolení s uložením e-mailové adresy můžete kdykoli odvolat.

6. Bezpečnostní upozornění

Vaše osobní údaje se snažíme s využitím všech technických a organizačních možností uchovávat tak, aby nebyly přístupné pro třetí osoby. Při komunikaci e-mailem však nejsme schopni zaručit úplné zabezpečení dat, takže Vám pro případ důvěrných údajů doporučujeme zasílání poštou. 

7. Informace, změny a vymazání uložených údajů

Na vyžádání Vám ochotně poskytneme informace o údajích, které uchováváme o Vaší osobě, stejně tak o jejich původu a příjemci nebo o účelu příslušného uchovávání. Dále máte kdykoli možnost si vyžádat opravu, zablokování nebo vymazání svých údajů.
Svolení, které jste nám udělili pro zjišťování, zpracování a využívání údajů, můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat.

8. Jiné

Společnost Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně údajů kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Taková změna platí bezprostředně po jejím zveřejnění. Kontrolujte proto prohlášení o ochraně údajů v pravidelných intervalech, aby bylo jisté, že budete znát aktuální ustanovení o zaznamenávání a zpracování důvěrných informací. S pokračujícím používáním a návštěvou webových stránek společnosti Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH prohlašujete, že s ustanoveními tohoto prohlášení o ochraně údajů (změny vyhrazeny) souhlasíte.

Adresa:

Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH
Headquarters (Ředitelství)
Junkerstraße 2
77787 Nordrach
Německo