Logo Logo Junker Group Square
LTA Pure Technology
x

Olejová a emulzní mlha

Ve strojích pro obrábění nebo tváření se využívají chladiva a maziva. Díky rozptýlení na rotujících nástrojích nebo odpařování na horkém povrchu vznikají páry a mlha. Chladiva a maziva jako olej nebo emulze se využívají k chlazení a mazání a rovněž k odvádění třísek při frézování, soustružení, vrtání a broušení. Využití chladiv a maziv nabízí řadu výhod, má ovšem i jednu rozhodující nevýhodu: V důsledku vysokých otáček nástrojů a velkých teplot se chladivo a mazivo rozptylují ve vzduchu v jemných částicích. Podle DGUV 109-003 nesmějí tyto částice překročit určité mezní hodnoty stanovené pro pracoviště, protože mohou být zátěží pro plíce a ohrožovat zdraví. Olejová a emulzní mlha se může navíc snadno vznítit, takže je nutné zohlednit i další bezpečnostní předpisy.

Chladiva a maziva nemísitelná s vodou: oleje

Chladivo a mazivo nemísitelné s vodou je zpravidla tvořeno minerálními oleji, používají se ale i polyalfaolefiny nebo jiné oleje. V závislosti na druhu použití se do chladiv a maziv přimíchávají aditiva. Chladivo a mazivo nemísitelné s vodou nabízí ve srovnání s chladivem a mazivem mísitelným s vodou některé výhody:

  • lepší mazací účinek
  • zvýšené antikorozní vlastnosti
  • vysoká schopnost absorbce tlaku
  • delší životnost
  • vynikající odolnost vůči mikroorganismům

Chladiva a maziva mísitelná s vodou: emulze a roztoky

Chladiva a maziva mísitelná s vodou se člení do dvou druhů emulzí a roztoků a využívají se tehdy, když je důraz kladen na chlazení. Jsou z 90 % tvořena vodou a mají proto převážně její fyzikální vlastnosti.

Emulze jsou tvořeny olejem, vodou, emulgátory a dodatečnými aditivy. Vyznačují se následujícími výhodami:

  • příznivá cena,
  • vynikající chladicí účinek.

Roztoky oproti emulzím neobsahují minerální oleje a jsou zpravidla tvořeny polymery nebo solemi smíchanými s vodou:

  • výborné chladicí vlastnosti,
  • méně problémů s pěnou,
  • dobrá odolnost vůči mikroorganismům.