Logo Logo Junker Group Square
x

Filtrační systémy pro olejovou a emulzní mlhu

Ve strojích na obrábění kovů (mj. soustružnické, frézovací a brousicí stroje) dochází během obrábění ke vzniku tepla v důsledku tření. Přívodem chladiva a maziva do strojů je v průběhu obrábění kovů zaručeno potřebné chlazení. Zdraví škodlivé částice, které se při chlazení uvolňují ve formě olejové a emulzní mlhoviny, značně zatěžují výrobní procesy. Čištění vzduchu odváděného ze stroje je nezbytné zejména v případě vysokorychlostních nebo interně chlazených nástrojů a vysokých tlaků chladiva a maziva.

Odlučovače olejové a emulzní mlhy firmy LTA Lufttechnik GmbH pro obráběcí stroje odstraňují vznikající olejovou a emulzní mlhu pomocí jednotlivého, skupinového nebo centrálního odsávání. Díky inteligentním filtračním systémům značky LTA je dosaženo vysokého stupně odlučování, který přesahuje 99% a který zvyšuje ekologickou únosnost každé výroby a zvyšuje spokojenost personálu.

Díky technologii optimalizovaného proudění umožňují odlučovače olejové a emulzní mlhy minimalizaci spotřeby energie, což snižuje provozní náklady. Filtry olejové a emulzní mlhy pro průmysl i malé řemeslné provozy lze dodat v závislosti na zatížení částicemi ve variantě jedno- nebo dvoustupňového čištění. Rozlišuje se mezi slabým zatížením částicemi o velikosti 1 až 10 μm a silným zatížením částicemi v rozsahu 0,01 až 10 μm. Vyšší obvodové rychlosti nástrojů a vyšší tlaky chladiva a maziva v moderních obráběcích strojích vytvářejí vysoká zatížení škodlivinami ve formě stále menších částic.

Předfiltry jsou integrovány do těles vzduchových filtrů. Volitelně lze namontovat přídavné předfiltry a koncové filtry jak pro hrubé znečištění, tak pro kouřové částice nebo v provedení s aktivním uhlím pro eliminaci zápachu. Díky elektronice, která je rovněž integrována přímo v tělese filtračního systému, není zapotřebí žádná dodatečná elektroskříň. Pracovní podmínky ve výrobě zlepšuje také mimořádně tichý ventilátor. Napájení je možné střídavým nebo stejnosměrným proudem. Využívané filtrační prvky jsou univerzálně konstruovány a mohou být použity ve většině filtrů olejové a emulzní mlhy značky LTA pro průmysl i malé řemeslnické dílny.

Hlavní znaky:

  • Široké portfolio
  • Dlouhá životnost
  • Nízká spotřeba energie
  • Rozmanité dodatečné příslušenství