Logo Logo Junker Group Square
LTA Pure Technology
x

Oblasti použití

 

Soustruhy

Soustruhy jsou obráběcí stroje pro výrobu rotačně symetrických obrobků. Pokročilý vývoj v této oblasti a rovněž vyšší rychlosti soustružení a posuvu kladou stále nové nároky na bezpečnost práce a čištění odpadního vzduchu odváděného ze stroje. Filtrační systémy LTA se skvěle hodí pro odsávání vzduchu a jeho čištění od chladiva, maziva a prachu.

Frézovací stroje

Frézky jsou obráběcí stroje pro výrobu jednodušších i složitějších prostorových těles. U frézek jsou k dispozici nejméně tři směry posuvu. Materiál se při obrábění ubírá pomocí rotujících řezných nástrojů. Vzduchové filtry LTA se využívají k odlučování chladiva a maziva ze vzduchu vystupujícího ze stroje.

Brousicí stroje

Brousicí stroje jsou obráběcí stroje pro přesné obrábění tvarů a geometrií obrobků v nejužších tolerancích a kvalitě povrchu. Ve vysokorychlostních brousicích strojích vznikají v důsledku vysoké rychlosti nástrojů a následného rozptýlení velice jemné částice chladiva a maziva. Takto rozptýlené chladivo a mazivo lze zachytávat pomocí odlučovačů olejové a emulzní mlhoviny LTA.

Anwendungsgebiete

 

Drehmaschinen

Drehmaschinen sind Werkzeugmaschinen zur Produktion rotationssymmetrischer Werkstücke. Fortschreitende Entwicklungen in diesem Bereich sowie höhere Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeiten stellen immer neue Herausforderungen an die Arbeitssicherheit und die Reinigung der Maschinen-Abluft. LTA Filtrationssysteme eignen sich hervorragend für die Absaugung und Reinigung von Kühlschmierstoff und Staub.

Fräsmaschinen

Fräsmaschinen sind Werkzeugmaschinen zur Produktion einfacher bis komplexer räumlicher Körper. Bei Fräsmaschinen stehen mindestens drei Vorschubrichtungen zur Verfügung. Mittels rotierender Schneidwerkzeuge wird Material zerspanend abgetragen. LTA Luftfilter werden zur Reinigung von Kühlschmierstoff aus der Maschinenabluft eingesetzt.

Schleifmaschinen

Schleifmaschinen sind Werkzeugmaschinen zur Glättung von Oberflächen und zur Feinbearbeitung von Formen und Geometrien. In Hochgeschwindigkeitsschleifmaschinen entstehen aufgrund der hohen Werkzeuggeschwindigkeiten durch Zerstäubung feinste Partikel aus Kühlschmierstoff. Diese Kühlschmierstoffe werden mit LTA Öl- und Emulsionsnebelabscheidern erfasst.