Logo Logo Junker Group Square
x

MAINTENANCE

ZABEZPEČUJEME PRODUKTIVITU

Prohlídka

V rámci cílených prohlídek se zjišťuje a odborně posuzuje aktuální stav brousicích strojů a filtračních systémů. Závěry týkající se  slabých míst a příčin opotřebení a chyb poskytuje podrobná zpráva o prohlídce. Na jejím základě jsou vydána doporučení pro nutné opravy a poté je zabezpečeno rozsáhlé a kompetentní poradenství. Pravidelné prohlídky vedou ke zvýšení efektivity a disponibility strojů a zabezpečují spolehlivou výrobu.

 

PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY A MAXIMÁLNÍ DISPONIBILITU

Údržba a smlouvy o údržbě

Promyšlená koncepce údržby je klíčem k vysoké produktivitě a maximální disponibilitě. Díky pravidelným údržbám se vytvářejí ty nejlepší předpoklady pro maximální možnou provozní spolehlivost, zabránění výpadkům výroby a zvyšování životnosti brousicího stroje  a filtračních systémů. Údržba se provádí podle  jednotných standardů kvality na celém světě a používají se výhradně originální díly. Další součástí servisních služeb je uzavření smlouvy o údržbě, která zohledňuje  požadavky zákazníka, umožňuje kalkulovatelné náklady na údržbu a zaujme minimální náročností na zpracování pro zákazníka. Ve stanovených intervalech se provádějí kontroly podle plánu údržby. Díky tomu je včas rozpoznáno opotřebení, zabrání se možným zdrojům chyb a zajistí se tak maximální disponibilita strojů.

LTA Wartung und Partner

NEPŘETRŽITÉ ZLEPŠOVÁNÍ A EFEKTIVITA

Sledování (software) PMI

Softwarové a centrální řešení pro údržbu brousicích strojů  a filtračních systémů řídí a udává, kdy se musí určitá součást nebo konstrukční celek vyčistit, prohlédnout, provést jeho údržba nebo oprava. Hlavním cílem je pomocí plánované údržby zabezpečit stoprocentní disponibilitu brousicího stroje a filtračních systémů. Skupina JUNKER k tomu vyvinula optimalizovaný elektronický katalog údržby pro brousicí stroje.

Obsluha stroje je informována, jakmile je nutné provést čištění, prohlídku, údržbu nebo opravu stroje. Příslušné činnosti a intervaly stanovuje předem výrobce stroje, resp. provozovatel. V případě potřeby si může obsluha vyhledat potřebné kroky a pomoc může získat taképrostřednictvím systému online nápovědy, například v podobě podrobného obrázku zařízení a multimediálních prvků, jako jsou videa, obrázky a animace.

 

žádost SERVICES

Informace o zásadách zpracování osobních údajů naleznete v poznámkách.