Logo Logo Junker Group Square
x

Technologická centra skupiny JUNKER

Dokonalosti výzkumu a vývoje

Stanovení nových měřítek v oboru brousicí technologie a vytvoření technologického náskoku – zaručují technologická centra v Nordrachu (Německo) a Holicích (Česká republika). Strojní park v technologických centrech jako průřez celým portfoliem výrobků zprostředkuje odborné znalosti a možnosti použití nejrůznějších brousicích řešení. Individuální možnosti obrábění nových obrobků a ukázkové novinky jsou výsledkem intenzivních zkoušek výchozích podmínek a proveditelnosti, které se v technologických centrech provádějí. Zájemci si mohou technický a hospodárný výkon brusek JUNKER a ZEMA ověřit na vlastních obrobcích. 

                            Technologická centra skupiny JUNKER – srdce výzkumu a vývoje

Nová měřítka a rozhodující podněty ve výzkumu a vývoji

Technologická centra skupiny JUNKER jsou podstatnou složkou výzkumu a vývoje, stanovují nová měřítka a přinášejí rozhodující podněty v oboru brousicí technologie. Ruku v ruce s vývojovými odděleními realizují inženýři skupiny JUNKER nová řešení v intenzivních zkouškách výchozích podmínek. Optimalizují se procesní postupy, vytvářejí se individuální brousicí varianty pro nové obrobky, materiály a budoucí tematické oblasti a rozvíjí se software a digitalizace. 

Cílem je vytvoření technologického náskoku a vývoj udržitelných řešení zaměřených do budoucnosti.

Junker Lean Selection Technologiecenter
Junker Mitarbeiter Machbarkeitsanalyse

Optimální kompetence a brousicí řešení pro konkrétní aplikaci

Technologická centra skupiny JUNKER nabízejí jedinečné a optimalizované kompetence řešení pro inovativní aplikace. V intenzivním dialogu se zákazníkem jsou vyvíjena brousicí řešení pro konkrétní aplikace. K tomu přistupují všechny fáze vývojového procesu, od vytvoření přístupu až po inovativní koncepci. V technologických centrech mají zákazníci možnost sledovat udržitelné brusky zaměřené do budoucnosti při praktických zkouškách – na vlastních, reálných obrobcích. 

Výzkum a vývoj také umožňuje přímé předvedení technických a hospodárných předností brousicích strojů JUNKER a ZEMA, jakož i výhod a různých možností využití.

Vyšší výkon díky optimalizaci procesu

Začlenění nejnovějších možností optimalizuje použití a zlepšují výkon brousicích strojů.. V rámci cílených analýz je zjišťován a experty odborně posuzován aktuální stav. Optimalizace a předběžný, aktuální a následný vývoj stávajících řešení hrají důležitou roli a zahrnují mj. konstrukční celky a řady, komponenty, materiály, výrobní postupy, technologie, jakož i software a digitalizaci.

Technologická centra skupiny JUNKER přinášejí podněty pro zlepšování hospodárnosti, zvyšování objemu a jakosti výroby použitím nejnovějších technologií, jakož i stupňování energetické účinnosti a přizpůsobování aktuálním standardům.

EMO 2019 Junker
Junker Technologiecenter

Procesy na podporu výroby

Služby skupiny JUNKER na podporu výroby přebírají činnosti ve výrobním procesu a přesně zapadají do zákazníkova řetězce tvorby hodnot. 

Spektrum služeb technologických center JUNKER zahrnuje mj. zpracování prvních vzorků podle zákaznických požadavků jako doklad slibovaných parametrů jakosti a – dokonalý důkaz reprodukovatelnosti příslušného řešení.

                                                               Strojní park v technologických centrech

JUMAT

Hrotové brusky série JUMAT mohou brousit obrobky jako hřídele, části vstřikovacích čerpadel a závitové díly na jedno upnutí zvenku i zevnitř. V jediné nebo kombinované operaci se obrábějí průměry, rovinné plochy, zápichy, kužele i zkosení.

JUMAT

Junker Jucam Schleifmaschine
Junker Jumat Schleifmaschine

JUCAM

Vnější a vnitřní hrotové brusky série JUCAM brousí vačkové hřídele, části vaček i samostatné vačky v sériích všech velikostí na jedno upnutí. Týká se to různých tvarů vaček, válcových/kuželových, konkávních/konvexních, polygonálních/eliptických i s tangentou.

JUCAM

Lean Selection cam

Bezhrotá bruska Lean Selection cam brousí vačkové hřídele, části vaček i samostatné vačky v sériích všech velikostí na jedno upnutí. Týká se to různých tvarů vaček, válcových/kuželových, konkávních/konvexních, polygonálních/eliptických i s tangentou.

Lean Selection cam

Lean Section Speed Shaft
Lean Section Speed Shaft

Lean Selection speed

Pro obrábění hřídelových částí, jakož i polotovarů pro řezné nástroje, je hrotová bruska Lean Selection speed mimořádně efektivním řešením, které přesvědčí vysokou flexibilitou.

Lean Selection speed

JUSTAR

Brousicí centrum JUSTAR je dokonalým strojem pro kompletní obrábění širokého spektra obrobků jako fréz, tvářecích závitníků, kuželových záhlubníků, spirálových a závitových vrtáků. Bruska na řezné nástroje brousí z kruhových tyčí – na jedno upnutí – hotové nástroje.

JUSTAR

Junker Justar Schleifmaschine
Junker Grindstar Schleifmaschine

GRINDSTAR

Strojní koncepce GRINDSTAR nahrazuje soustružení vysokorychlostním zápichovým broušením bez orovnávání, přičemž lze dosáhnout mimořádných úspor zejména při obrábění velkých sérií. Typickými zpracovávanými obrobky mohou být vstřikovací trysky, jehly, písty, ventilová tělesa a válečková ložiska.

GRINDSTAR

JUPITER

Bezhroté brusky série JUPITER brousí části valivých ložisek, hřídele i části motorů při bezhrotém, průběžném, zápichovém a šikmém zápichovém broušení.

JUPITER

Junker Jupiter Schleifmaschine
Junker Jucentric Schleifmaschine

JUCENTRIC

Bezhrotá bruska JUCENTRIC 500 přesvědčí nejkratším pracovním taktem a nejvyšší přesností při obrábění hřídelů a trubek. Upnutí mezi hroty zajišťuje soustřednost při broušení; současně zaručuje podpěrnými pravítky a podávacími kotouči dokonalou oporu.

JUCENTRIC

SATURN

Dvourovinné kotoučové brusky série SATURN obrábějí se dvěma svislými brousicími kotouči obrobky jako ojnice, těla válců, kroužky valivých ložisek, válečky a klece současně na paralelních čelních stranách.

SATURN

Junker Saturn Schleifmaschine
Schleifmaschine 6XL

JUCRANK

Bezhroté brusky série JUCRANK provádějí veškeré brousicí úkoly na klikových hřídelích na jedno upnutí. Ať malé, či velké klikové hřídele – na různě velkých platformách je možné hrubé i konečné broušení klikových hřídelů v sériích všech velikostí a nejrůznějších geometriích.

JUCRANK

Zkoušky výrobků

Informace o zásadách zpracování osobních údajů naleznete v poznámkách.