Logo Logo Junker Group Square
x

Profilové a dělicí brousicí stroje

Profilové a dělicí brousicí stroje JUNKER nahrazují soustružení vysokorychlostním zápichovým broušením bez orovnávání, přičemž lze zejména při obrábění velkých sérií dosáhnout enormního potenciálu úspor.

Grindstar Einspritzventil

Oproti běžnému soustružení nabízí vytvoření kontury obrobku v prvním pracovním kroku velký potenciál úspor: Celý tvar se na tyčovém surovém materiálu vytvoří pomocí profilového CBN brousicího kotouče v nejkratší době. Ve srovnání se soustružením odpadá při profilovém a dělicím broušení výměna nástrojů; zásadně se zvyšuje přesnost rozměrů a kvalita povrchu. Na profilových a dělicích brousicích strojích GRINDSTAR lze obrábět kromě všech druhů oceli i exotičtější materiály jako keramiku, plasty zesílené skelným vláknem a duroplasty. Oddělování dílů se provádí rovněž pomocí CBN brousicích kotoučů, přičemž se i zde dosazuje vysoké kvality povrchu a přesnosti.

Profilové a dělicí brousicí stroje umožňují výrobu velkého počtu obrobků v nejkratším čase: Všechny pracovní kroky jako profilování a oddělování se provádějí na jednom brousicím stroji. S využitelností nad 96 % a dlouhou životností nástrojů zaručuje koncepce strojů GRINDSTAR vysokou stabilitu procesů. Díky inovativnímu chladicímu systému dokážou brousicí kotouče brousit po dlouhou dobu přesně a s neměnnou kvalitou.

Brousicí stroje