Logo Logo Junker Group Square
x

Profilové a dělicí brousicí stroje

Profilové a dělicí brousicí stroje JUNKER nahrazují soustružení vysokorychlostním zápichovým broušením bez orovnávání, přičemž lze zejména při obrábění velkých sérií dosáhnout enormního potenciálu úspor.

Oproti běžnému soustružení nabízí vytvoření kontury obrobku v prvním pracovním kroku velký potenciál úspor: Celý tvar se na tyčovém surovém materiálu vytvoří pomocí profilového CBN brousicího kotouče v nejkratší době. Ve srovnání se soustružením odpadá při profilovém a dělicím broušení výměna nástrojů; zásadně se zvyšuje přesnost rozměrů a kvalita povrchu. Na profilových a dělicích brousicích strojích GRINDSTAR lze obrábět kromě všech druhů oceli i exotičtější materiály jako keramiku, plasty zesílené skelným vláknem a duroplasty. Oddělování dílů se provádí rovněž pomocí CBN brousicích kotoučů, přičemž se i zde dosazuje vysoké kvality povrchu a přesnosti.

Profilové a dělicí brousicí stroje umožňují výrobu velkého počtu obrobků v nejkratším čase: Všechny pracovní kroky jako profilování a oddělování se provádějí na jednom brousicím stroji. S využitelností nad 96 % a dlouhou životností nástrojů zaručuje koncepce strojů GRINDSTAR vysokou stabilitu procesů. Díky inovativnímu chladicímu systému dokážou brousicí kotouče brousit po dlouhou dobu přesně a s neměnnou kvalitou.

Brousicí stroje