Logo Logo Junker Group Square

Kategorie produktů

Díky standardizovaným filtračním systémům a celé řadě individuálních řešení dokáže firma LTA Lufttechnik najít správný koncept pro jakékoli prostředí. Ať už se jedná o velké firmy, nebo řemeslnou výrobu – všechny filtrační systémy značky LTA lze flexibilně přizpůsobit pro nejrůznější provozy.

V průmyslu i v dílnách se při odlučování aerosolů dává přednost elektrostatickým filtrům olejové a emulzní mlhy. Ty se vyznačují nejen velmi vysokým stupněm účinnosti (u nového výrobku přes 99 %), ale také kompletně omyvatelnými filtračními prvky s téměř nulovou tlakovou ztrátou. Lze tak omezit výkon dopravních ventilátorů na minimum a dále se snižují náklady na likvidaci vody znečištěné při čištění filtračních prvků. Dalším pozitivním jevem je, že se v případě elektrostatického odlučování ztrácí jen minimum chladiva a maziva přechodem do plynné fáze.

V případech, kdy jsou elektrostatické filtrační systémy využitelné jen omezeně (např. bod vzplanutí oleje pod 120 °C), se používají mechanické filtry pevných částic. V tomto případě platí, že se proudění optimalizuje tak, aby bylo dosaženo optimálního odsávání s vysokým odlučovacím účinkem i při malém průtoku. Díky těmto optimalizacím se zde podařilo snížit spotřebu energie na minimum, zaručit zachycování aerosolů a navíc maximálně prodloužit životnost filtračních prvků.

Hlavní znaky:

  • Zvýšená bezpečnost práce
  • Snížené opotřebení
  • Vyšší výkonnost zaměstnanců
  • Dlouhodobá využitelnost