Logo Logo Junker Group Square
LTA Pure Technology
x

Vyvíjíme budoucnost filtrace

S LTA Lufttechnik na Vaší straně neexistuje takřka žádný filtrační problém, který byste nedokázali vyřešit. Protože jako technologický lídr pojímáme toto téma uceleně. Zkoumáme, vyvíjíme a vyrábíme – s více než 40 lety zkušeností a hlubokým porozuměním pro požadavky zákazníků. Vznikají tak technologické milníky pro podniky a koncerny na celém světě.

Využijte náš technický náskok ve svůj prospěch! Budeme Vás doprovázet celým životním cyklem výrobku, počínaje poradenstvím a plánováním přes montáž a uvedení do provozu až po profesionální servis.

LTA Lufttechnik umožňuje se nadechnout.

Katalog LTA

Nekompromisní kvalita filtrace

Inteligentní filtrační systémy nejen spolehlivě odstraňují ze vzduchu škodlivé látky,  ale též umožní vašemu podniku se zdravě nadechnout, jelikož snižují provozní náklady, minimalizují prostoje, zvyšují dostupnost a optimalizují nasazení personálu. LTA Lufttechnik proto myslí na filtraci v rámci celku.

Jako globálně působící kompletní dodavatel zhotovujeme řešení pro kompaktní filtrační systémy a plánujeme a zřizujeme filtrační systémy pro velká odsávací zařízení. To celé pro emulzní a olejovou mlhu, ale také pro odsávání prachu a třísek s částicemi mezi 0,001 a 100 µm. Díky naší odbornosti v oblasti potrubních systémů, simulací proudění, bezpečnostní techniky a řešení na klíč vytváříme pro zákazníky během celého životního cyklu zařízení velkou přidanou hodnotu.

Partikelgröße Übersicht

Jeden z našich nejdůležitějších stavebních prvků: Inovace

Filtrační systémy vážou kapitál a odepisují se mnoho let. Proto je velmi důležité vsadit na techniku se zaručenou budoucností. V tomto ohledu garantuje společnost LTA Lufttechnik již desetiletí vývoj přizpůsobený trhu. Rozvíjíme toto odvětví výzkumem a příkladným vývojem výrobků.

Aktuální vrchol: Premiéra revolučního elektrostatického filtračního systému pro odsávání olejové a emulzní mlhy. Inovace společnosti LTA je první samočistící kompaktní filtrační systém na trhu, dovolí zpětné získání chladicí kapaliny, nabízí vyšší účinnosti odlučování a neprodukuje nebezpečný odpad.

Tato inovace se  okamžitě vyplatí průmyslovým firmám, ve formě úspory nákladů, zabránění odpadu a především v bezpečnosti procesu. Provozovatelé zůstávají stále konkurenceschopní díky předvídatelnému vývoji společnosti LTA. A bez dalších investic se přizpůsobí novým požadavkům.

Skuteční profesionálové jsou neustále k dispozici

Blízkost k zákazníkům má u LTA obzvlášť významnou hodnotu. Na jedné straně při vývoji řešení filtrace, která skutečně přesně reflektují potřeby zákazníků. Na straně druhé ale také v geografickém smyslu. Naše servisní síť sahá do 7 zemí celého světa, takže naši zákazníci nikdy nemusí čekat na profesionální servis déle, než je nezbytně nutné.

Na všech pracovištích poskytují zasvěcení pracovníci profesionální podporu ve všech otázkách průmyslové filtrace. Zajišťujeme nejlepší možnou disponibilitu Vašich filtračních systémů a vnímáme sebe samotné jako garanta Vaší produktivity. Zákazníci přitom kromě odborné kvalifikace oceňují také naši okamžitou dispozici a konstruktivní spolupráci.

LTA Standorte Weltkarte

Historie firmy

1980

Založení firmy LTA Lufttechnik GmbH Achern

1983

Kompaktní filtrační systém AC I, II, III

1995

Přestěhování do Nordrachu a začlenění do skupiny JUNKER

1998

Nové obchodní pole bezpečnostní techniky

2000

Mechanický filtrační systém typ 100/RS/F

2002

Kompaktní filtrační systém

AC 3001/AC 3002

2006

Mechanický filtrační systém AC 2000

2007

Převzetí výrobků ZIMA

2010

Filtrační systém s proudovým čištěním a vlastním řízením DF 2000 Jet

2012

Otevření nového závodu Středokluky

2014

Vyvinutí filtru BASIC Line

2016

Založení firmy LTA Industrial Air Cleaning Systems, Inc. se sídlem v Elgin, IL, USA

2017

Založení firmy LTA Industrial Air Cleaning Systems s.r.o. Středokluky, CZ

2017

CIP z oblasti kompaktního filtračního systému uveden na trh

2018

Koalescentní technologie pro mechanické odlučování olejových částic

2019

Nová řada M filtračních systémů s čistě mechanickými filtračními elementy

2020

40lete výročí založení společnosti LTA Lufttechnik GmbH