Logo Logo Junker Group Square
Junker Retrofit Messystem
x

MEASURE – zlepšování kvality a zkracování vedlejších časů brousicích strojů

Optimalizace docílí program RETROFIR MEASURE instalací aktualizací a zavedením nejnovějších měřících systémů.Tak lze např. automaticky měřit brousicí kotouče. Tím je možné kdykoli zjistit stav brousicího kotouče a provedením automatických korekcí je vysoká kvalita obrobků udržena stále na konstantní úrovni. Instalací aktualizace systému měření kruhovitosti lze automaticky kompenzovat odchylky a rušivě působící veličiny, jako vliv teploty, kolísání přídavku při broušení nebo změny materiálu. Odpadají nákladná a časově náročná měření prováděná mimo stroj a ušetřené vedlejší časy zvyšují produktivitu.

Možný rozsah:

  • instalace aktualizací měřicích systémů
  • zavedení automatických měřicích systémů

Výhody:

  • zlepšování kvality obrobků
  • úspora vedlejších časů automatizací inprocesního měření
  • zjednodušení zpracování procesu

Kontaktujte naše odborníky: retrofit@junker.de

žádost RETROFiT

Informace o zásadách zpracování osobních údajů naleznete v poznámkách.