Logo Logo Junker Group Square
x

Bezpečnostní technika

Jako ideální doplnění prvotřídních řešení pro čistý vzduch se LTA globálně stará také o Vaši bezpečnost.

Od protipožárních klapek přes ústředny elektrické požární signalizace až po kompletní hasicí systémy – firma LTA Systems dodala přesvědčivou ochranu již pro více než 3 000 obráběcích strojů. A sice s atestem: Institut IBExU pro bezpečnostní techniku zařízení značky LTA testoval a provedl přejímku.

Tlaková odlehčovací klapka

Tlaková odlehčovací klapka značky LTA chrání skříň stroje před deformací, deflagrací nebo požárem způsobenými zvýšeným vnitřním tlakem. Při definovaném přetlaku ve stroji se tlaková odlehčovací klapka otevře. Dojde k řízenému otevření otvoru, přetlak může uniknout. Po uvolnění přetlaku se tlaková odlehčovací klapka opět samočinně uzavře. Tím se přeruší přívod vzduchu a požár se zpravidla uhasí již při vzniku. Oproti jiným systémům lze klapku používat libovolně často. Otevírací tlak lze přesně definovat a je možné bez problémů hlídat polohu klapky. Otevírací tlak činí 20 mbar.

Parametry potřebné k dimenzování tlakové odlehčovací klapky:

  • Vnitřní objem stroje
  • Maximální přípustný tlak a maximální podíl hořlavé směsi ve vnitřním prostoru stroje
  • Minimální otevírací tlak tlakové odlehčovací klapky

Hasicí zařízení

Hasicí zařízení slouží k hašení požárů v krytech obráběcích strojů. Výběr hasiva a dimenzování hasicího zařízení určují následující kritéria:

  • Materiál
  • Chladicí mazivo
  • Objem stroje
  • Těsnost krytu stroje

Koncept protipožární ochrany

V kovozpracujícím průmyslu se především při třískovém obrábění používají velké objemy chladicích kapalin. Jedná se v první řadě o moderní oleje nemísitelné s vodou, které tvoří se vzduchem výbušné směsi. Zahřátím nad bod vzplanutí vznikají výbušné směsi páry a vzduchu. Tomu lze zabránit výběrem chladicích kapalin s co nejvyššími body vzplanutí. Nelze však vyloučit vznik aerosolů rozprašováním. Aerosoly jsou výbušné, i když nedosáhnou bodu vzplanutí. Při použití emulzí olej/voda (chladicí kapaliny mísitelné s vodou) lze bezpečně vyloučit vzplanutí teprve při podílu vody přesahujícím 80 %.

Pro použití chladicích kapalin nemísitelných s vodou u obráběcích strojů existuje celá řada opatření pro zvýšení bezpečnosti. Firma LTA Lufttechnik vyvinula speciální systém ochrany proti požáru a výbuchu, pro který vystavil posudek nezávislý institut (IBEXU).

Protipožární klapka

Protipožární klapka značky LTA slouží k přerušení spojení mezi odsáváním a strojem v případě požáru nebo deflagrace. Tím se zabrání rozdmýchání požáru nasávaným čerstvým vzduchem a přeskočení plamenů na odsávací zařízení a potrubní systémy.

Protipožární klapka v trubce: Protipožární klapka v trubce se používá v případě, že ve stroji není místo pro instalaci kruhového provedení nebo se z jiných důvodů doporučuje montáž v potrubním vedení.

Ústředna elektrické požární signalizace

Ústředna elektrické požární signalizace slouží jako řídicí jednotka bezpečnostních systémů obráběcího stroje a centrálně řídí komponenty jako snímače, polohové spínače, další signální hlásiče a hasicí zařízení. Ústředna elektrické požární signalizace zpracovává vstupní signály na odpovídající výstupní signály jako např. hlášení hasičům, optická signalizace nebo ovládání protipožární klapky. Společně s našimi partnery Vám rádi nabídneme individuální koncept hasicího zařízení.