Logo Logo Junker Group Square
x

Bezpečnostní technika

Jako ideální doplnění prvotřídních řešení pro čistý vzduch se LTA globálně stará také o Vaši bezpečnost.

Od protipožárních klapek přes ústředny elektrické požární signalizace až po kompletní hasicí systémy – firma LTA Systems dodala přesvědčivou ochranu již pro více než 3 000 obráběcích strojů. A sice s atestem: Institut IBExU pro bezpečnostní techniku zařízení značky LTA testoval a provedl přejímku.

Druckentlastungsklappe

Die LTA-Druckentlastungsklappe schützt das Maschinengehäuse vor Verformung, Verpuffung oder Brand durch erhöhten Innendruck. Bei einem definierten Überdruck in der Maschine öffnet sich die Druckentlastungsklappe. Es wird eine Öffnung freigegeben, der Überdruck kann entweichen. Nach dem Entweichen des Überdrucks schließt die Druckentlastungsklappe wieder selbständig. Dadurch wird die Luftzufuhr unterbrochen und der Brand in der Regel bereits bei der Entstehung erstickt. Gegensatz zu anderen Systemen lässt sich die Klappe beliebig oft verwenden. Der Öffnungsdruck kann exakt definiert werden und eine Überwachung der Klappenstellung ist problemlos möglich. Der Öffnungsdruck beträgt 20 mbar.

Erforderliche Parameter zur Dimensionierung der Druckentlastungsklappe:

  • Innenvolumen der Maschine
  • Maximal zulässiger Druck und maximaler Anteil an zündfähigem Gemisch im Maschineninnenraum
  • Mindest-Öffnungsdruck der Druckentlastungsklappe

 

Feuerlöschanlage

Löschanlagen dienen dazu, Brände in Maschinenhauben von Werkzeugmaschinen zu löschen. Die Auswahl des Löschmittels und die Auslegung der Löschanlage werden durch folgende Kriterien bestimmt:

  • Werkstoff
  • Kühlschmierstoff
  • Maschinenvolumen
  • Dichtigkeit der Maschinenhaube

Koncept protipožární ochrany

V kovozpracujícím průmyslu se především při třískovém obrábění používají velké objemy chladicích kapalin. Jedná se v první řadě o moderní oleje nemísitelné s vodou, které tvoří se vzduchem výbušné směsi. Zahřátím nad bod vzplanutí vznikají výbušné směsi páry a vzduchu. Tomu lze zabránit výběrem chladicích kapalin s co nejvyššími body vzplanutí. Nelze však vyloučit vznik aerosolů rozprašováním. Aerosoly jsou výbušné, i když nedosáhnou bodu vzplanutí. Při použití emulzí olej/voda (chladicí kapaliny mísitelné s vodou) lze bezpečně vyloučit vzplanutí teprve při podílu vody přesahujícím 80 %.

Pro použití chladicích kapalin nemísitelných s vodou u obráběcích strojů existuje celá řada opatření pro zvýšení bezpečnosti. Firma LTA Lufttechnik vyvinula speciální systém ochrany proti požáru a výbuchu, pro který vystavil posudek nezávislý institut (IBEXU).

Protipožární klapka

Protipožární klapka značky LTA slouží k přerušení spojení mezi odsáváním a strojem v případě požáru nebo deflagrace. Tím se zabrání rozdmýchání požáru nasávaným čerstvým vzduchem a přeskočení plamenů na odsávací zařízení a potrubní systémy.

Protipožární klapka v trubce: Protipožární klapka v trubce se používá v případě, že ve stroji není místo pro instalaci kruhového provedení nebo se z jiných důvodů doporučuje montáž v potrubním vedení.

Ústředna elektrické požární signalizace

Ústředna elektrické požární signalizace slouží jako řídicí jednotka bezpečnostních systémů obráběcího stroje a centrálně řídí komponenty jako snímače, polohové spínače, další signální hlásiče a hasicí zařízení. Ústředna elektrické požární signalizace zpracovává vstupní signály na odpovídající výstupní signály jako např. hlášení hasičům, optická signalizace nebo ovládání protipožární klapky. Společně s našimi partnery Vám rádi nabídneme individuální koncept hasicího zařízení.