Logo Logo Junker Group Square
x

Mechanické filtrační systémy pro prach

Mechanické filtry pevných částic na prach od společnosti LTA Lufttechnik se používají k zachycování a odlučování prachu a kouře všeho druhu. Filtrační systémy se používají pro jednoduché průmyslové aplikace, ale také pro složité průmyslové požadavky a filtrace se speciálními specifikacemi zákazníka. Pro odstraňování škodlivých částic jsou k dispozici patronové a kapsové filtry.

Znečištěný vzduch se zachycuje u odsávacích otvorů nebo pomocí odsávacího ramene a potrubím se přivádí do filtračního systému. Znečištěný vzduch pak proudí pláštěm, kde dochází ke gravimetrické separaci větších částic v důsledku klesající rychlosti proudění vzduchu. Vzduch pak prochází filtrační komorou s filtračními kapsami nebo patronami, ve kterých se oddělují nečistoty menší než 1 μm a aerosoly. Vzduch se dostává k výstupu komorou ventilátoru. Pro odlučování velmi jemného prachu nebo různých plynných znečišťujících látek či páry lze před komoru ventilátoru nebo za ní namontovat další filtrační komoru s vhodně upravenými filtračními prvky. Nakonec je čistý vzduch odváděn výstupem buď do detekčního prostoru, nebo potrubím do venkovního prostoru.

Hlavní znaky:

  • Spolehlivá konstrukce
  • Variabilní využití nejrůznějších filtračních médií
  • Konstantně vysoký stupeň odlučování pro udržitelnou ochranu osob i životního prostředí

Mechanické filtrační systémy pro prach

Mechanické filtrační systémy pro prach Mechanické filtrační systémy pro prach Mechanické filtrační systémy pro prach Mechanické filtrační systémy pro prach Mechanické filtrační systémy pro prach Mechanické filtrační systémy pro prach Mechanické filtrační systémy pro prach Mechanické filtrační systémy pro prach Mechanické filtrační systémy pro prach Mechanické filtrační systémy pro prach

Volitelné doplňky

CIP/HCIP - Automatický čisticí systém
LTA Luftfilter AC3002

Automatický čisticí systém s konstantní účinností separace a trvalou provozní spolehlivostí. Filtrační prvky se čistí impulzem stlačeného vzduchu.

MPCIP - Čisticí s mechanicko-pneumatickým ovládáním

Mechanický prachový filtr včetně vestavěné čisticí funkce s mechanicko-pneumatickým ovládáním.

CIPX/HCIPX - Automatické čištění s dodatečnou ochranou proti výbuchu

Filtrační systémy jsou vybaveny dodatečnou ochranou proti výbuchu. Filtrační komora má např. konstrukční ochranná opatření. Dále je použito třífázové dmychadlo v nevýbušném provedení.

Technická data

Prosím zvolte soustavu jednotek:

Kritéria pro výběr produktu

VHODNÝ FILTRAČNÍ SYSTÉM PRO KAŽDÉ POUŽITÍ LZE VYBRAT POMOCÍ NÁSLEDUJÍCÍCH KRITÉRIÍ:

V případě chladiva a maziva uvádí firma LTA jako směrnou hodnotu výměny vzduchu poměr 250násobku na kubický metr a hodinu. Jako příklad lze uvést obráběcí prostor ve stroji o prostorovém objemu 5 m3 s automatickým nakládáním, kdy požadovaný efektivní odsávací výkon vychází na cca 1 250 m3/h. Pokud se nakládání do stroje provádí ručně, je nutná větší výměna vzduchu. Vždy platí následující princip: Experti na filtraci z firmy LTA najdou dokonalé řešení pro každou situaci. Doporučené rychlosti zachytávání se pohybují mezi 2,5 a 10 m/s.

V zásadě se doporučují elektrostatické filtry olejové a emulzní mlhy. Pokud se jako chladivo a mazivo používá emulze, pak lze do koncentrace až 5 % použít také mechanický vzduchový filtr. Pokud se používá olej, pak lze do bodu vzplanutí oleje 120 °C rovněž uvažovat o použití mechanického filtračního systému. V případě tlaků chladiv a maziv až do 40 barů lze použít jednostupňové vzduchové filtry, pokud tlaky přesahují 40 barů, doporučují se dvoustupňové varianty elektrostatických vzduchových filtrů pro průmysl a malé řemeslné dílny.

V případě prachu a kouře se jako směrná hodnota pro výměnu vzduchu bere poměr 100- až 300násobek na kubický metr a hodinu. Odborníci z firmy LTA vyprojektují vhodný filtr přesně podle vašich požadavků. Jako příklad lze uvést obráběcí prostor ve stroji o prostorovém objemu 4 m3 s automatickým nakládáním, kdy požadovaný efektivní odsávací výkon vychází na cca 400 až 1 200 m3/h. Doporučené rychlosti zachytávání se například u sváření a pájení, kde škodliviny vykazují jen nízké rychlosti v klidném vzduchu, pohybují mezi 0,5 a 1 m/s. Pokud mají škodliviny vyšší rychlosti v pohyblivých vzduchových zónách, jako například při broušení nebo pískování, navrhuje se rychlost zachytávání 2,5 až 10 m/s.

Pokud prachy obsahují olej nebo vlhkost, lze filtraci zajistit pomocí volitelné jednotky Precoatier nebo pomocí elektrostatického filtračního systému. Pachy nebo jiné malé částice lze eliminovat použitím přídavného koncového filtru.

Název
Elektrická přípojka V
Odsávací výkon m³/h
Výkon ventilátoru m³/h
Elektrická přípojka Hz
Přípojka elektřiny kVA
Tlakový rozdíl Pa
Hladina zvuku dB(A) ca.
Rozměry (dxšxv) mm
Hmotnost kg(ca.)
Ventilátor
Md 90-CIP 400 900 1100 50 1,50 1000 72 750x650x2270 125 Integrovaný
Md 90-MPCIP 400 900 1100 50 0,75 1200 72 650x550x1205 100 Integrovaný
Md 90-CIPX 400 950 1100 50 1,50 700 72 750x650x2270 125 Integrovaný
Md 200-HCIP 400 2000 6200 50 4,00 2700 76 980x930x2970 250 Integrovaný
Md 200-HCIPX 400 2000 8200 50 5,50 2700 76 980x930x2970 310 Integrovaný
Md 200-MPCIP 400 2000 2600 50 2,60 1800 76 850x750x2460 275 Integrovaný
Md 300-CIP 400 3000 4000 50 4,75 1750 76 1050x850x2920 235 Integrovaný
Md 400-HCIP 400 4000 12400 50 8,00 2700 77 980x1860x2970 500 Integrovaný
Md 600-CIP 400 6000 8000 50 9,50 1750 77 1050x1500x2920 470 Integrovaný
Md 600-HCIP 400 6000 18600 50 9,50 2700 77 980x2790x2970 750 Integrovaný

Zkoušky výrobků

Informace o zásadách zpracování osobních údajů naleznete v poznámkách.