Logo Logo Junker Group Square
x

Mechanické filtrační systémy pro prach

Mechanické filtry pevných částic od firmy LTA Lufttechnik pro odlučování prachu slouží k zachytávání a odlučování prachu a kouře všeho druhu. Nacházejí využití v rámci jednoduchých průmyslových procesů, stejně jako v komplexních průmyslových výrobách a filtračních procesech se zvláštními požadavky zákazníka. Kromě toho se dají využít u mobilních zařízení, nebo pokud není dostupné napájení stlačeným vzduchem. Pro čištění vzduchu od zdraví škodlivých částic jsou k dispozici patronové a kapsové filtry.

Znečištěný vzduch se přivádí do filtru nasávacím vedením nebo pomocí odsávacího rukávu. Poté proudí skrz nádobovou část, kde díky snižování rychlosti proudění dochází k odloučení těžších částic. Následně vzduch proudí skrz filtrační komory s kapsovými nebo patronovými filtry, kde se odloučí jemné znečištění částicemi o velikosti pod 1 µm a rovněž aerosoly. Přes komoru ventilátoru se pak vzduch žene ven. Pro odfiltrování nejjemnějšího prachu nebo pro odloučení nejrůznějších plynných škodlivin a par lze před nebo za komorou ventilátoru nainstalovat skříň s dalším filtračním stupněm a příslušně upravenými filtračními vložkami. Filtrovaný vzduch může nyní vystupovat skrz mřížku ve výstupním otvoru buď do prostoru, z něhož byl předtím odsát, nebo ho lze pomocí potrubí instalovaného na nátrubku výstupního víka odvádět ven z budovy.

Hlavní znaky:

  • Spolehlivá konstrukce
  • Variabilní využití nejrůznějších filtračních médií

Volitelné doplňky

CIP
LTA Luftfilter AC3002

Automatické čisticí systémy s konstantně vysokým stupněm odlučování a trvalou provozní bezpečností. Zvláštností tohoto čisticího systému LTA je čištění pomocí chladiva a maziva používaného ve stroji (např. soustruhu nebo brousicím stroji) bez přídavných chemických látek nebo vodných roztoků. S automatickými čisticími systémy CIP pro obráběcí stroje lze dosáhnout trvalého snížení nákladů jak u materiálu a personálu, tak i pokud jde o energie a likvidaci odpadů.

MPCIP

Mechanické prachové filtry včetně zabudované funkce čištění s mechanicko-pneumatickým ovládáním.

CIPX

Automatický čisticí systém s konstantně vysokým stupněm odlučování, trvalou provozní bezpečností a přídavnou ochranou proti výbuchům. Čištění filtračních prvků se provádí tlakovým impulzem.

Technická data

Prosím zvolte soustavu jednotek:

Kritéria pro výběr produktu

VHODNÝ FILTRAČNÍ SYSTÉM PRO KAŽDÉ POUŽITÍ LZE VYBRAT POMOCÍ NÁSLEDUJÍCÍCH KRITÉRIÍ:

V případě chladiva a maziva uvádí firma LTA jako směrnou hodnotu výměny vzduchu poměr 250násobku na kubický metr a hodinu. Jako příklad lze uvést obráběcí prostor ve stroji o prostorovém objemu 5 m3 s automatickým nakládáním, kdy požadovaný efektivní odsávací výkon vychází na cca 1 250 m3/h. Pokud se nakládání do stroje provádí ručně, je nutná větší výměna vzduchu. Vždy platí následující princip: Experti na filtraci z firmy LTA najdou dokonalé řešení pro každou situaci. Doporučené rychlosti zachytávání se pohybují mezi 2,5 a 10 m/s.

V zásadě se doporučují elektrostatické filtry olejové a emulzní mlhy. Pokud se jako chladivo a mazivo používá emulze, pak lze do koncentrace až 5 % použít také mechanický vzduchový filtr. Pokud se používá olej, pak lze do bodu vzplanutí oleje 120 °C rovněž uvažovat o použití mechanického filtračního systému. V případě tlaků chladiv a maziv až do 40 barů lze použít jednostupňové vzduchové filtry, pokud tlaky přesahují 40 barů, doporučují se dvoustupňové varianty elektrostatických vzduchových filtrů pro průmysl a malé řemeslné dílny.

V případě prachu a kouře se jako směrná hodnota pro výměnu vzduchu bere poměr 100- až 300násobek na kubický metr a hodinu. Odborníci z firmy LTA vyprojektují vhodný filtr přesně podle vašich požadavků. Jako příklad lze uvést obráběcí prostor ve stroji o prostorovém objemu 4 m3 s automatickým nakládáním, kdy požadovaný efektivní odsávací výkon vychází na cca 400 až 1 200 m3/h. Doporučené rychlosti zachytávání se například u sváření a pájení, kde škodliviny vykazují jen nízké rychlosti v klidném vzduchu, pohybují mezi 0,5 a 1 m/s. Pokud mají škodliviny vyšší rychlosti v pohyblivých vzduchových zónách, jako například při broušení nebo pískování, navrhuje se rychlost zachytávání 2,5 až 10 m/s.

Pokud prachy obsahují olej nebo vlhkost, lze filtraci zajistit pomocí volitelné jednotky Precoatier nebo pomocí elektrostatického filtračního systému. Pachy nebo jiné malé částice lze eliminovat použitím přídavného koncového filtru.

Název
Elektrická přípojka V
Odsávací výkon m³/h
Výkon ventilátoru m³/h
Elektrická přípojka Hz
Přípojka elektřiny kVA
Tlakový rozdíl Pa
Hladina zvuku dB(A) ca.
Rozměry (dxšxv) mm
Hmotnost kg(ca.)
Ventilátor
Md 90-CIP 400 900 1100 50 1,50 1000 72 750x650x2270 300 Integrovaný
Md 90-MPCIP 400 900 1100 50 0,75 1200 72 650x550x1205 90 Integrovaný
Md 90-CIPX 400 950 1100 50 1,50 700 72 750x650x2270 300 Integrovaný
Md 200-CIP 400 2000 2600 50 3,80 1550 76 850x750x2920 230 Integrovaný
Md 200-HCIP 400 2000 6200 50 4,00 2700 76 980x930x2970 250 Integrovaný
Md 200-HCIPX 400 2000 8200 50 5,50 2700 76 980x930x2970 310 Integrovaný
Md 200-MPCIP 400 2000 2600 50 2,60 1800 76 850x750x2460 230 Integrovaný
Md 300-CIP 400 3000 4000 50 4,75 1750 76 1050x850x2920 240 Integrovaný
Md 400-HCIP 400 4000 12400 50 8,00 2700 77 980x1860x2970 500 Integrovaný
Md 600-CIP 400 6000 8000 50 9,50 1750 77 1050x1500x2920 480 Integrovaný
Md 600-HCIP 400 6000 18600 50 9,50 2700 77 980x2790x2970 510 Integrovaný

Zkoušky výrobků

Informace o zásadách zpracování osobních údajů naleznete v poznámkách.