Logo Logo Junker Group Square
x

Platforma 3 – ideální základ

Nový vývoj v extratřídě

Novou Platformou 3 otevírá společnost JUNKER rozsáhlé možnosti i všem novým zákazníkům pro budoucí rozvoj a – což je velmi důležité – zabezpečení investic. Technologie broušení společnosti JUNKER se neustále vyvíjejí, aby naplňovaly veškeré výzvy trhu. Se stále produktivnějšími koncepcemi broušení nabízí společnost JUNKER dokonalé řešení pro neustále se zvyšující nároky na efektivitu a přesnost. Platforma 3 byla navržena s ohledem na tuto skutečnost již ve fázi vývoje.

Cílové zaměření

Modulární brousicí stroje Platformy 3 byly vyvinuty na základě menších sérií a rostoucího počtu variant, aby spojily požadavky na flexibilní výrobu s vysoce výkonným brousicím strojem. 

Kromě vysokorychlostních brousicích strojů s CBN a diamantovými brusnými nástroji, jako jsou JUMAT, JUCAM, QUICKPOINT a JUCRANK, pokrývá nový JUNICOR všechny požadavky na konvenční korundové broušení. 

Protože flexibilita a přesnost jsou u těchto strojů v rovnováze, jsou vhodné nejen pro výrobu jednotlivých dílů a malých sérií, ale i pro výrobu větších sérií obrobků.

Vývoj

Hlavními cíli nového vývoje je zvýšení flexibility a hospodárnosti optimalizací modulárního systému. K výhodám modulárního systému patří standardizovaný základ pro všechny modely strojů Platformy 3, který zkracuje dobu výroby a umožňuje zákazníkům využívat kratší dodací lhůty. Základnu stroje lze vybavit různými možnostmi konfigurace, například stavebními skupinami na pracovním stole a brousicími vřeteníky na míru, a to od standardního provedení až po speciální unikátní provedení. Nejlepší výsledky z hlediska efektivity, flexibility a hospodárnosti.

Platformu 3 lze použít pro širokou škálu aplikací. Jsou ideální mimo jiné pro použití v Tier 1-3, u výrobců OEM a ve výzkumných a vývojových ústavech, a proto dokonale vyhovují potřebám široké škály průmyslových odvětví.

Highlights

 • Hospodárnost díky modulární konstrukci
 • Krátké dodací lhůty a doba realizace stroje a komponent
 • Zaručená dostupnost náhradních dílů
 • Vysoká využitelnost stroje díky zkrácení doby servisu a oprav
 • Jistota investic díky flexibilní přestavbě pro druhý a třetí životní cyklus výrobku
 • Přesnost rozměrů díky optimální tepelné stabilitě
 • Vysoká tuhost díky robustní konstrukci
 • Zkrácení doby uvedení do provozu díky integrovaným periferiím
 • Nadčasová koncepce ovládání a softwaru
 • Platforma stroje, která je snadná pro obsluhu a údržbu
 • Optimalizovaná zástavbová plocha

Proces broušení

Nová a úsporná Platforma 3 umožňuje širokou škálu broušení, jako je broušení kruhové/nekruhové, vnitřní kruhové / vnitřní nekruhové, podélné, přímé a šikmé zápichové broušení, složitější procesy, jako je broušení profilů, čel, ploch a drážek, a také tradiční broušení/hrubování JUNKER QUICKPOINT.

Brousicí stroje

Konstrukce Platformy 3 umožňuje vysokou míru flexibility při konfiguraci brousicích strojů podle konkrétního projektu a zároveň kombinuje individuální požadavky zákazníků s přesvědčivým poměrem ceny a výkonu.

Pro splnění různých požadavků na přesnost lze zvolit rozdílné vodicí systémy a varianty pohonu v hlavních osách X a Z. JUNKER nabízí správné řešení v závislosti na požadavcích broušeného obrobku.

Další zajímavostí nové Platformy 3 je integrovaná koncepce automatizace. Výměnu obrobku lze provádět ručně, nebo automaticky. Vnitřní portálový zakladač lze bez větší námahy přestavět na nové konfigurace obrobků, a tím zajistit jejich bezproblémovou manipulaci. Snadný přístup ke všem komponentům uvnitř i mimo stroj, optimalizované možnosti nastavení a vysoký servisní komfort se odrážejí v celé koncepci zařízení.

Jednotlivé obráběcí procesy lze realizovat pomocí široké škály variant brousicích vřeteníků s automaticky otočnou osou B, nebo bez ní. Na jeden vřeteník je možné namontovat až tři brousicí vřetena, která jsou speciálně vyvinuta a vyrobena společností JUNKER. Tím je dáno optimální konfigurace stroje s ohledem na obrobek.

LOŽE STROJE

Lože stroje vyrobené z minerálního odlitku zaujme svým tlumením a torzní tuhostí. Díky teplotní stabilitě lze snadno kompenzovat výkyvy okolní teploty. Tím je trvale zajištěna vysoká rozměrová stálost. Inovativní recirkulace chladicí kapaliny zajišťuje čistotu lože stroje.

SKUPINY NA PRACOVNÍM STOLE

Skupiny na pracovním stole se montují na lineární vedení brusného stolu pomocí standardizovaného rozhraní. Skupiny na pracovním stole se nastavují ručně nebo automaticky, a proto je lze konfigurovat pro jakýkoli obrobek. Tato modulární koncepce umožňuje velmi flexibilní a individuální uspořádání komponentů pro každý požadavek a zaručuje snadnou změnu konfigurace pro budoucí broušení.

HLAVNÍ OSY

Konstrukce Platformy 3 s křížovými saněmi, v níž jsou hlavní osy X a Z uspořádány pod brousicím vřetenem, umožňuje zmenšit zástavbovou plochu bez omezení délky broušení. Vedení hlavních os jsou vybavena modulárními vysoce přesnými válečkovými oběžnými jednotkami, které účinně splňují různé požadavky na přesnost a zajišťují optimální poměr cena/výkon. Platforma 3 umožňuje všestranný výběr provedení posuvu os, k dispozici jsou jak cenově výhodné kuličkové šrouby, tak výkonnější lineární motory. Obě koncepce zajišťují vysokou preciznost a opakovatelnou přesnost.

PRACOVNÍ VŘETENÍK A KONÍK

Obráběcí vřeteník pro obrábění s CBN je vybaven vysoce přesným vřetenem s tříbodovým upínacím systémem pro upínací systémy závislé na obrobku. Maximální délka upnutí je ovlivněna použitým upínacím systémem. Pracovní vřeteník JUNICOR je konstruován jako řemenem poháněná verze a je k dispozici s univerzálním rozhraním ISO pro příslušenství. Koník je konstruován pro umístění stacionárního nebo posuvného středicího hrotu a lze jej individuálně nastavit ručně nebo automaticky na příslušnou délku obrobku. V závislosti na vybavení (upínacího systému) lze ovlivnit maximální délku upnutí. Polohu koníku a pracovního vřeteníku lze nastavit hydraulicky, ručně nebo automaticky pomocí NC osy. Tato možnost se využívá pro kombinované vnější a vnitřní obrábění, a rovněž pro automatické přestavování obrobků různých délek nebo při výrobě jednotlivých dílů.

BROUSICÍ VŘETENÍKY

Široký rozsah provedení brousicích vřeteníků s možností použití až tří brusných vřeten zajišťuje maximální flexibilitu. Vřetena s řemenovým pohonem nebo vysokofrekvenční vřetena jsou vlastní konstrukcí a výrobou společnosti JUNKER a dimenzována přesně pro příslušné broušení. Platforma 3 společnosti JUNKER nabízí správnou konfiguraci jak pro vysokorychlostní broušení CBN s obvodovou rychlostí až 125 m/s, tak pro konvenční broušení korundem s obvodovou rychlostí až 63 m/s, aby bylo možné optimalizovat dimenzování stroje na míru obrobku. Automaticky otočná osa B s přesností polohování menší než jedna úhlová sekunda byla speciálně navržena pro Platformu 3, aby zajistila vysoce přesný proces broušení pro každé řešení. 

SYSTÉM PROCESNÍHO MĚŘENÍ

Potřeba efektivity výrobních cyklů, optimalizace doby obrábění a rostoucí požadavky na vysokou kvalitu obrobků vyžadují používání vysoce přesných měřicích přístrojů. Digitální měřicí hlava měří požadované rozměry obrobku v průběhu procesu, naměřené hodnoty se zaznamenávají a vypočítávají se korekční údaje, aby se minimalizovaly vlivy procesu způsobené kolísáním teploty nebo opotřebením nástroje. Novinkou v této klasifikaci strojů je použití absolutního měřicího systému, který mimo jiné usnadňuje nastavení mezi různými obrobky.

PODÉLNÉ A RADIÁLNÍ POLOHOVÁNÍ

Polohu při upínání obrobku je třeba určit přesně. Spínací měřicí hlava měří podélnou polohu obrobku na referenční ploše, aby bylo možné kompenzovat rozměrové nepřesnosti polotovaru. Naměřené hodnoty řídicí systém automaticky integruje do procesu broušení.

OROVNÁVÁNÍ

Orovnáváním brusného kotouče se vytváří přesná geometrie brusného vřetena a nastavují se požadavky na kvalitu povrchu. Optimálně navržený proces orovnávání zvyšuje životnost brusného kotouče a kvalitu povrchu obrobku. Na Platformě 3 lze používat jak pevné, tak rotační orovnávací nástroje, které lze připevnit k pracovnímu vřeteníku nebo koníku. Při vysokorychlostním broušení se osa C obráběcího vřeteníku používá jako orovnávací vřeteno a orovnávací kotouč je namontován přímo na vřetenu. Pro maximální flexibilitu lze orovnávací vřeteno namontovat přímo na pracovní stůl a uvést jej do orovnávací polohy pomocí lineárního vedení. 

PERIFÉRIE

Periférie je dokonalým doplňkem výkonného brousicího stroje. Hlavní důraz je zde kladen na omezení zástavbové plochy. Jak hydraulické a chladicí jednotky, tak i systém filtrace vzduchu mají optimální umístění, vratné čerpadlo je instalováno přímo na brousicím stroji a pro vysokorychlostní broušení je použit standardizovaný systém pro konfiguraci požadovaných dopravních a vysokotlakých čerpadel – to vše při minimálních rozměrech.

PODÁVACÍ SYSTÉMY

Další zajímavostí nové Platformy 3 je integrovaná koncepce automatizace. V Platformě 3 jsou použity různé koncepce, jako je ruční zakládání, průmyslové roboty nebo manipulace s obrobky pomocí vnitřních či vnějších portálových zakladačů. Vnitřní portálový zakladač lze snadno přestavět na nové konfigurace obrobků, a tím zajistit jejich bezproblémovou manipulaci. 

FILTRAČNÍ SYSTÉMY

Společnost LTA Lufttechnik GmbH dodává řešení pro kompaktní filtrační systémy, které plánuje a instaluje ve velkých odsávacích systémech. To vše pro olejové a emulzní mlhy i pro odsávání prachu a třísek pro částice o velikosti 0,001 až 100 μm. Díky svým odborným znalostem v oblasti potrubních systémů, simulací proudění, bezpečnostní techniky a řešení na klíč vytváří společnost LTA pro zákazníky širokou škálu přidané hodnoty po celou dobu životnosti zařízení.

Platforma 3

Platforma 3Platforma 3

Standard (CZ)

Informace o zásadách zpracování osobních údajů naleznete v poznámkách.