Logo Logo Junker Group Square
LTA Service
x

Vyvíjíme řešení pro budoucnost

JUNKER Group klade velký důraz na standardizovaná rozhraní jak u výrobních linek, tak u jednotlivých řešení, např. při dopravě obráběných dílů či u měřicích zařízení. To zaručuje dlouhodobou kompatibilitu všech částí zařízení a umožňuje kdykoli jednoduše rozšířit a modernizovat vyvinutá řešení. Výrobní linky JUNKER jsou a také zůstanou vhodné pro budoucnost.

JUNKER Group disponuje v oblasti koncepce a realizace výrobních linek rozsáhlými referencemi. Ty pocházejí od nejrůznějších zákazníků z nejrůznějších odvětví. Můžete se tedy spolehnout na nákladově optimalizovanou odbornou realizaci svých výrobních linek.

Technologická centra skupiny JUNKER: Dokonalosti výzkumu a vývoje

Stanovení nových měřítek v oboru brousicí technologie a vytvoření technologického náskoku – zaručují technologická centra v Nordrachu (Německo) a Holicích (Česká republika). Strojní park v technologických centrech jako průřez celým portfoliem výrobků zprostředkuje odborné znalosti a možnosti použití nejrůznějších brousicích řešení. Individuální možnosti obrábění nových obrobků a ukázkové novinky jsou výsledkem intenzivních zkoušek výchozích podmínek a proveditelnosti, které se v technologických centrech provádějí. Zájemci si mohou technický a hospodárný výkon brusek JUNKER a ZEMA ověřit na vlastních obrobcích. 

Technologická centra

Junker Technologiecenter

Výrobní linky: Nabízíme více než jednotlivé stroje

Bohatá škála variant strojů JUNKER je zásadním stavebním kamenem pro vysokou flexibilitu, se kterou společnost JUNKER Group realizuje pro své zákazníky z nejrůznějších odvětví individuální řešení broušení. JUNKER Group ale nedodává jen jednotlivé stroje. Plánujeme a realizujeme kompletní výrobní linky a speciální řešení.

Pro rozmanité individuální brousicí systémy můžeme nabídnout více než 150 typů strojů. Náš široký sortiment výrobků přináší zákazníkům velké výhody. Je základem pro vypracování různých konceptů řešení pro jednu poptávku. Zákazník poté vybere variantu, která nejlépe odpovídá jeho rámcovým podmínkám a jeho dlouhodobému strategickému plánování. To platí například s ohledem na pozdější možnosti přestavby výrobní linky na jiné obráběné díly.

Generální dodavatel: Prodej není to jediné, čím se zabýváme. Plánujeme a realizujeme.

Skupina JUNKER vyrábí vynikající brousicí stroje a filtrační zařízení. To ale zdaleka není vše. Přesvědčuje navíc svou rolí generálního dodavatele. Nese přitom odpovědnost za celý proces a zajišťuje pro zákazníka kompletní projektový management.

Zákazník se nemusí při integraci moderní brousicí a filtrační techniky do výrobních procesů o nic víc starat. Ví, že je tato práce v nejlepších rukách. K práci společnosti JUNKER Group jakožto generálního dodavatele patří kromě plánování a inženýrství také technické a komerční zpracování zakázky, dodání a instalace stroje, včetně i uvedení do provozu a konečné přejímky.