Logo Junker Group
x

Prohlášení o ochraně údajů

1. Předmět tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Těší nás váš zájem o naši prezentaci na internetu a naše nabídky na těchto internetových stránkách.

Ochrana vašich osobních údajů (dále jen „údaje“) je pro nás velmi důležitá. Níže bychom vás proto chtěli podrobně informovat o tom, jaké údaje jsou při vaší návštěvě našich internetových stránek a při používání našich tamějších nabídek shromažďovány a jak je následně zpracováváme. Kromě toho bychom vás chtěli informovat o právech, která vám přísluší, a technických a organizačních ochranných opatřeních týkajících se zpracování vašich údajů, jež jsme přijali.

2. Jméno a adresa správce údajů a poskytovatele služeb

Správcem údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a současně poskytovatelem služeb ve smyslu zákona o elektronických médiích (TMG) je společnost Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH, Junkerstraße 2, 77787 Nordrach (dále také jen „Junker“ nebo „my“).

S otázkami nebo poznámkami k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo všeobecně k ochraně dat se obracejte na výše uvedenou adresu nebo e-mailem na: info@junker.de.

Zmocněnce pro ochranu osobních údajů společnosti Junker můžete kontaktovat na adrese:

3. Shromažďování a používání vašich údajů

Rozsah, způsob shromažďování a používání vašich údajů se liší podle toho, zda naše internetové stránky navštívíte pouze k vyhledání informací, nebo zda na naší internetové stránce využíváte nabídky vyžadující uvedení dalších údajů o vás, např. při používání kontaktního formuláře.

Informativní používání

Pro pouze informativní používání našich internetových stránek není zásadně nutné, abyste uvedli osobní údaje.

V tomto případě shromažďujeme a používáme pouze vaše údaje, které nám automaticky zašle váš internetový prohlížeč, jako například:

 • datum a čas vyvolání některé z našich internetových stránek,
 • typ vašeho prohlížeče,
 • nastavení prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • vámi naposledy navštívené stránky,přenesené množství dat a stav přístupu (soubor přenesený, soubor nenalezený atd.) a
 • vaši IPadresu.

Tyto údaje zpracováváme při informativní návštěvě výlučně neosobním způsobem. To se provádí proto, aby bylo vůbec možné používání vámi vyhledaných internetových stránek a aby se dalo zkontrolovat, zda se vám naše internetové stránky zobrazují optimálně. Zpracování probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 f) GDPR a v našem zájmu, abychom vám naše internetové stránky mohli zobrazit spolehlivě a pokud možno bez poruch.

IP-adresu ukládáme jen po dobu vaší návštěvy, vyhodnocení osobních údajů se neprovádí, provádí se pouze statistické vyhodnocení používání internetových stránek, jak je popsáno níže v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Používání kontaktního formuláře

Jestliže se budete chtít s námi spojit pomocí našeho kontaktního formuláře, shromažďujeme vaše následující údaje:

 • jméno,
 • společnost/oddělení,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo (nepovinné),
 • téma,
 • vaši zprávu.

Používáme tyto údaje, abychom mohli e-mailem nebo případně telefonicky odpovědět na váš dotaz. Kromě toho můžeme na základě vašich údajů o společnosti a oddělení naši odpověď přizpůsobit vám osobně a poskytnout vám specifické informace pro vaši společnost, případně vaše oddělení.

Pokud se váš dotaz vztahuje k existujícímu smluvnímu vztahu s vámi nebo máte zájem o uzavření smlouvy, probíhá zpracování údajů na právním základě čl. 6 odst. 1 b) GDPR (provedení smlouvy).

V opačném případě probíhá zpracování údajů na právním základě čl. 6 odst. 1 f) GDPR (zvážení zájmů) a v našem zájmu, abychom mohli na dotaz odpovědět informacemi, které jsou pro vás relevantní.

Údaje shromážděné pomocí kontaktního formuláře a komunikaci pro zodpovězení vašeho dotazu ukládáme po dobu tří měsíců.

4. Souhlas se zasíláním novinek/newsletteru

Jestliže si budete chtít objednat náš newsletter, potřebujeme z právních důvodů údaje o vaší e-mailové adrese a potvrzení, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte s obdržením newsletteru. Údaje se shromažďují pouze k účelu zasílání newsletteru a k dokumentaci našeho příslušného oprávnění. Údaje nejsou předávány třetím osobám. Objednání newsletteru a váš souhlas s uložením e-mailové adresy můžete kdykoliv odvolat.

5. Používání cookies

Jaké cookies používáme?

Pro naše internetové stránky používáme techniku cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které v rámci vaší návštěvy našich internetových stránek zašle náš webový server vašemu prohlížeči, který je uchovává na vašem počítači, tabletu nebo smartphonu pro pozdější vyhledávání.

Na našich internetových stránkách používáme následující cookies:

[fe_typo_user] Funkce: Tento soubor cookie se používá pouze na stránkách s naším kontaktním formulářem a je umístěn jako dočasný soubor cookie, aby se umožnilo používání kontaktního formuláře. Odpadá alfanumerické číselné pořadí jako identifikátor. Cookie se ukládá jen do konce relace a je tzv. cookie první strany, tedy souborem cookie řízeným z našich internetových stránek.

[cookieconsent_status] Funkce: Tento soubor cookie se používá k ukládání nastavení cookie a obsahuje vámi zvolenou možnost. Tento soubor cookie se ukládá po dobu 1 roku a je to tzv. cookie první strany řízené z našich internetových stránek.

Používání cookies pro Google Analytics (viz detailně níže):

[__ga] Funkce: Tento soubor cookie je součástí Google Analytics a používá se ke statistickému vyhodnocení chování uživatele na našich internetových stránkách. Obsahuje individuální identifikační čísla Google Analytics a ukládá se po dobu dvou let. Cookie je tzv. cookie první strany řízené z našich internetových stránek.

[__gid] Funkce: Tento soubor cookie je součástí Google Analytics a používá se ke statistickému vyhodnocení chování uživatele na našich internetových stránkách. Obsahuje individuální identifikační čísla Google Analytics a ukládá se po dobu 24 hodin. Cookie je tzv. cookie první strany řízené z našich internetových stránek.

[_gat] Funkce: Tento soubor cookie je součástí Google Analytics a používá se ke statistickému vyhodnocení chování uživatele na našich internetových stránkách. Pomocí tohoto cookie se řídí míra vyhledávání internetových stránek. Typicky obsahuje jedno číslo a ukládá se po dobu 1 minuty. Cookie je tzv. cookie první strany řízené z našich internetových stránek.

Používání cookies pro etracker (viz detailně níže):

[_et_coid] Funkce: Tento soubor cookie je součástí etracker a používá se ke statistickému vyhodnocení chování uživatele na našich internetových stránkách. Obsahuje individuální identifikační číslo etracker a ukládá se po dobu 2 let. U tohoto cookie se jedná o tzv. cookie první strany řízené z našich internetových stránek.

[BT_ctst] Funkce: Tento soubor cookie je součástí etracker a používá se ke statistickému vyhodnocení chování uživatele na našich internetových stránkách. Pomocí tohoto cookie se zjišťuje, zda prohlížeč uživatele aktivuje cookies, nebo nikoli. Obsahuje jedno číslo a uloží se do konce relace. Cookie je tzv. cookie první strany řízené z našich internetových stránek.

[BT_sdc] Funkce: Tento soubor cookie je součástí etracker a používá se ke statistickému vyhodnocení chování uživatele na našich internetových stránkách. Pomocí tohoto cookie se zprostředkovávají údaje o aktuální relaci návštěvníka, jako např. referreru, počtu zhlédnutých stránek, trvání relace. Obsahuje šifrované údaje o aktuální relaci a ukládá se po dobu relace. Cookie je tzv. cookie první strany řízené z našich internetových stránek.

[BT_pdc] Funkce: Tento soubor cookie je součástí etracker a používá se ke statistickému vyhodnocení chování uživatele na našich internetových stránkách. Pomocí tohoto cookie se zprostředkovávají údaje o historii návštěvníka. Obsahuje šifrované údaje o historii návštěvníka a ukládá se po dobu jednoho roku. Cookie je tzv. cookie první strany řízené z našich internetových stránek.

[noWS_<***>] Funkce: Tento soubor cookie je součástí etracker a používá se ke statistickému vyhodnocení chování uživatele na našich internetových stránkách. Pomocí tohoto cookie se řídí dotazy v případě, že internetová stránka s obsaženým trackingovým kódem neobsahuje aktivní testy nebo nedodává žádné testy z jiných důvodů (měsíční kontingent překročen atd.). Obsahuje údaj „true“ nebo „false“ a ukládá se po dobu relace. Cookie je tzv. cookie první strany řízené z našich internetových stránek.

Další cookies mohou umístit třetí strany pomocí jejich pluginů. Informace o těchto cookies najdete v příslušném podbodu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušné třetí strany, na které se tam odkazuje.

Deaktivace cookies

Nastavením ve svém prohlížeči můžete sami určit, zda mohou být cookies umístěny a vyvolány. Ve svém prohlížeči můžete ukládání cookies zcela deaktivovat, omezit na určité internetové stránky nebo svůj prohlížeč konfigurovat tak, aby vás automaticky informoval v případě, že má být umístěno cookie a žádá vás o potvrzení. Jednotlivé cookies můžete zablokovat nebo vymazat. To může z technických důvodů ovšem vést k tomu, že některé funkce naší internetové stránky budou omezeny a stránky nebudou již úplně fungovat.

6. Používání Google Analytics

Je pro nás důležité, aby byly naše internetové stránky upraveny co nejoptimálněji a byly tak atraktivní pro naše návštěvníky. K tomu je nutné, abychom věděli, jak jsou určité jejich části pro naše návštěvníky důležité.

Tyto internetové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics rovněž používá cookies, tedy textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu vašeho používání internetových stránek. Informace o vašem používání těchto internetových stránek vytvořené pomocí cookie se zpravidla přenáší na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Na našich internetových stránkách byla aktivována IP-anonymizace, takže Google vaši IP-adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se přenese celá IP-adresa na server společnosti Google v USA a tam se zkrátí. Na základě našeho pověření bude společnost Google tyto informace používat, aby vyhodnotila vaše používání internetových stránek, sestavila reporty o aktivitách na internetových stránkách a poskytovala další služby spojené s používáním internetových stránek a internetu vůči nám jako provozovateli internetových stránek.

IP-adresa zaslaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude společností Google spojena s jinými údaji.

Ukládání cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením svého softwaru prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu používat všechny funkce těchto internetových stránek.

Kromě toho můžete zamezit evidenci údajů vytvořených soubory cookies a vztahujících se na vaše používání internetových stránek (včetně vaší IP-adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete zde: https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

Google disponuje tzv. EU-U.S. Privacy Shield certifikací. Dohoda EU-U.S. Privacy Shield představuje dohodu o ochraně údajů, která má pro přenosy údajů certifikovaným americkým společnostem zajistit přiměřenou úroveň ochrany údajů. Komise EU konstatovala přiměřenost přislíbené úrovně ochrany údajů podle dohody EU-U.S. Privacy Shield usnesením ze dne 12. 7. 2016 (spis. zn. C(2016) 4176).

Usnesení Komise EU je k nahlédnutí zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.DEU.

Aktuální stav certifikace Google podle dohody EU-U.S. Privacy Shield najdete zde:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

Vaše údaje jsou zpracovávány na právním základě čl. 6 odst. 1 f) GDPR (zvážení zájmů) a v našem zájmu, abychom mohli vyhodnotit, jak jsou naše internetové stránky používány, a na základě výsledků naše internetové stránky upravit a optimalizovat.

Vaše údaje zpracovávané v rámci Google Analytics budou po třech měsících vymazány.

7. Zapojení poskytovatelů služeb a předání údajů třetím osobám

Vaše údaje jsou k poskytování těchto internetových stránek a k výše uvedeným účelům případně předávány poskytovatelům technickým služeb, kteří nás podporují (např. hosting a správa webových stránek, sítě vzájemně propojených počítačů na internetu), jež jsme samozřejmě pečlivě vybrali a písemně pověřili.

Tito poskytovatelé služeb jsou vázáni našimi pokyny a pravidelně je kontrolujeme.

Vaše údaje jsou třetím osobám jinak předávány pouze v případě, že je na to výslovně upozorněno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, je to nutné k účelu realizace smlouvy – zejména předávání údajů o objednávce dodavatelům –, je to nutné k účelům vyúčtování, jsme k tomu podle zákona povinni nebo jste udělili svůj předchozí souhlas. Máte právo udělený souhlas kdykoliv odvolat s budoucím účinkem.

8. Vaše práva

Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány údaje, které se vás týkají; je-li tomu tak, máte právo na informaci o těchto osobních údajích a informace jednotlivě uvedené v čl. 15 GDPR.

Máte právo po nás požadovat neprodleně opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají, a případně doplnění neúplných osobních údajů (čl. 16 GDPR).

Máte právo po nás požadovat, aby byly osobní údaje, které se vás týkají, neprodleně vymazány, pokud existuje některý z důvodů podrobně uvedených v čl. 17 GDPR, např. pokud již nejsou údaje ke sledovanému účelu zapotřebí (právo na výmaz).

Máte právo po nás požadovat omezení zpracování, pokud je dán některý z předpokladů uvedených v čl. 18 GDPR, např. jestliže jste vznesli námitku proti zpracování, po dobu, po kterou ji budeme prověřovat.

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, jež je prováděno k účelům přímé reklamy. Kromě toho máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování prováděnému na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 e) nebo f) GDPR, a to z důvodů vyplývajících z vaší zvláštní situace (právo na námitku, čl. 21 GDPR). Viz k tomu podrobně níže.

Máte právo kdykoliv odvolat s budoucím účinkem souhlas, který jste nám udělili (právo na odvolání).

Máte právo získat od nás údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete předat nebo nechat předat námi také jiným místům (právo na přenositelnost údajů).

Pro výkon svých práv se obraťte e-mailem na: info@junker.de.

Aniž by byly dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se budete domnívat, že při zpracování osobních údajů, které se vás týkají, dochází k porušování GDPR (čl. 77 GDPR). V Bádensku-Württembersku je příslušným dozorovým úřadem: Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg /Zemský inspektor pro ochranu údajů a svobodu informací Bádensko-Württembersko/, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

9. Bezpečnost údajů

Kromě toho používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili zpracovávané nebo shromážděné osobní údaje, a to zejména proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo proti útoku neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření průběžně zlepšujeme v souladu s technologickým vývojem.

Při používání našich internetových stránek jsou vaše osobní údaje šifrovány pomocí techniky SSL/TLS, aby se zamezilo přístupům neoprávněných třetích osob.

Při komunikaci e-mailem nemůžeme zaručit úplnou bezpečnost údajů, a proto vám u důvěrných informací doporučujeme zaslání poštou.

10. Ostatní

Společnost Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv bez předchozího upozornění změnit. Taková změna platí bezprostředně po jejím zveřejnění. Kontrolujte proto pravidelně prohlášení o ochraně údajů, abyste zajistili, že budete znát aktuální ustanovení o shromažďování důvěrných informací a zacházení s nimi. Nepřetržitým používáním a návštěvou internetových stránek společnosti Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH souhlasíte s ustanoveními tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů (změny vyhrazeny).

Květen 2018
Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH

Upozornění na právo vznést námitku:

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, jež je prováděno k účelům přímé reklamy. Kromě toho máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování prováděnému na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 e) nebo f) GDPR, a to z důvodů vyplývajících z vaší zvláštní situace (čl. 21 GDPR).

Vaše osobní údaje již poté nebudeme zpracovávat k účelům přímé reklamy. K jiným účelům vaše údaje rovněž již nebudeme zpracovávat, ledaže budeme moci prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování převažující nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo zpracování bude sloužit k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Květen 2018
Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH