Logo Junker Group

Cena JUNKER-Award propůjčena společnosti Prototyp-Werke GmbH

Růst spojuje: za 50 let 50 strojů

Společnost Prototyp-Werke GmbH a skupina JUNKER úspěšně spolupracují již více než 50 let. Jako projev uznání a zvláštní dík propůjčila firma Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH svému dlouholetému zákazníkovi dne 17. dubna 2019 cenu JUNKER-Award. Navíc si společnost Prototyp v rámci tohoto udílení ceny objednala 50. brousicí stroj JUNKER.

„Křišťálový kůň je symbolem společného úspěchu, pozitivního myšlení, kreativity, vytrvalosti a šikovnosti,“ zdůraznil Rochus Mayer při předání ceny JUNKER-Award a příslušného osvědčení. V roce 1966 si společnost Prototyp-Werke GmbH objednala první brousicí stroj JUNKER. Byl to SJ IIa, v té době 41. stroj, který opustil závod Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH. Z této první zakázky se postupně vyvinula partnerská spolupráce, která vychází z profesionality a vzájemné důvěry.

Společnost Walter AG, jejíž součástí Prototyp-Werke GmbH je, patří k předním světovým podnikům v odvětví obrábění kovů. Jako specialista na obrábění nabízí společnost Walter široké spektrum přesných nástrojů pro frézování, soustružení, vrtání a řezání závitů. Inženýrská kompetence podniku přitom zahrnuje celý obráběcí proces. Společnost Walter AG zaměstnává kolem 3 500 pracovníků a s četnými dceřinými společnostmi a distribučními partnery pečuje o zákazníky ve více než 80 zemích světa.

Z městečka Zell am Harmersbach v sousedním údolí je to do Nordrachu jen pár minut. „Vzájemná blízkost také vždy vedla ke zdravé konkurenci. Každý z obou podniků chtěl být vždy o něco lepší. Dnes bychom řekli, že to byla win-win situace,“ shrnuje jednatel Mayer.

Rozmanitá propojení za 50 let obchodního vztahu

Tento mimořádný obchodní vztah se vyznačuje rozmanitým a hlubokým propojením, stejně jako profesionálním přístupem a absolutní spolehlivostí. Proto bylo pro Rochuse Mayera osobním posláním předat ocenění jednateli firmy Prototyp, panu Karlu F. Lehmannovi, který v polovině tohoto roku odchází do důchodu. Od roku 2009, kdy začal působit ve funkci jednatele, se vztahy mezi společností Prototyp a skupinou JUNKER ještě zintenzivnily. Jednatel Lehmann převzal vyznamenání společně s Berndem Schwendemannem, ředitelem strategických nákupů firmy Prototyp.

Propojení mezi skupinou JUNKER a výrobcem nástrojů z Zell am Hammersbach je různorodé. Rochus Mayer připomenul, že u společnosti Prototyp pracoval před svým osamostatněním také Erwin Junker.

Jednatel firmy Prototyp, pan Karl F. Lehmann, byl zase zaměstnancem společnosti Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH v Nordrachu. Jako student zde absolvoval dva semestry praxe a napsal svou diplomovou práci z oboru strojírenství. Karl F. Lehmann zdůraznil, že mu znalosti strojírenství v mnohém pomohly během jeho profesní kariéry. Pro Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH bylo zase přínosné, že pod vedením Karla F. Lehmanna byl v Indii vybudován zbrusu nový závod na výrobu závitníků. „Zde se používají také brousicí stroj JUNKER, takže jsme měli pro indický trh referenčního zákazníka,“ zdůraznil jednatel Rochus Mayer.

Společnost Prototyp objednává 50. stroj JUNKER

„Mnoho jsme toho společně prožili a také jsme mnohého dosáhli,“ shrnuje více než 50leté obchodní partnerství. Dobré obchodní vztahy mezi skupinou JUNKER a firmou Prototyp-Werke GmbH budou pokračovat. V rámci předání ceny zadala firma Prototyp zakázku na brousicí stroj na řezné nástroje JUMAXIMAT. Je to 50. brousicí stroj JUNKER, který bude nainstalován ve strojním parku společnosti Prototyp-Werke GmbH.

Předání ceny JUNKER-Award společnosti Prototyp-Werke

Jednatel Rochus Mayer (uprostřed) předal Junker-Award jednateli společnosti Prototyp Karlu F. Lehmannovi a Berndu Schwendemannovi, řediteli strategických nákupů (vpravo). Dále se zúčastnili (zleva doprava) regionální obchodní ředitel Waldemar Görtz a prokurista Günter Isenmann ze společnosti Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH. (Zdroj: Schwarzwälder Post)