Logo Junker Group

Erwin Junker Grinding Technologie a.s. Mělník, Česko

Výkonný filtrační systém pro zvláštní požadavky

Znečištění vzduchu aerosoly (kouř ze sváření a suchý prach) vznikajícími v zámečnickém provozu odstraňovaly jednotlivé odsavače namontované na sloupech v hale pouze nedostatečně.

Z důvodu nedostatku místa, resp. velkého množství jeřábů nebylo rovněž možné použít mobilní odsávací systémy a pevné odsávací otvory. Společně se zákazníkem
byly vypracovány různé koncepce pro splnění individuálních požadavků na co nejuspokojivější systém odvádění vzduchu. Výsledkem je decentralizované filtrační zařízení s permanentním odsáváním, které pomocí čtyř sběrných vedení nad jeřábovými dráhami a díky nastavitelným vstupům vzduchu odvádí a čistí stoupající kouř a prach a vyčištěný vzduch přivádí zpět výstupy v blízkosti podlahy. Existuje dokonce možnost plynulého nastavení mezi vedením odváděného nebo obtokového vzduchu.

Výkonný filtrační systém pro zvláštní požadavky

Pro vysoké požadavky, jako např. efektivní odsávací objem 20 000 m3/h, zvolila společnost LTA Lufttechnik GmbH patronový filtrační systém typu DF24000-JET, který pomocí čtyř sběrných vedení nad jeřábovou dráhou s nastavitelnými vstupy vzduchu zachycuje stoupající kouř a prach a vyčištěný vzduch přivádí zpět výstupy v blízkosti podlahy.

"Odsávání v zámečnickém provozu znovu prokázalo, že LTA stanoví nová měřítka i v oblasti decentralizovaných filtračních řešení. Množství nápadů umožnilo vyřešit ty nejtěžší úkoly k plné spokojenosti a rozhodujícím způsobem zvýšit čistotu, bezpečnost práce a spokojenost zaměstnanců. Nové filtrační zařízení LTA tak nejen pracuje výrazně účinněji než jeho předchůdce, ale také rozhodujícím dílem přispívá ke snížení všeobecného zdravotního rizika."