Logo Junker Group
Drücken Sie Enter zum Suchen oder ESC zum Schließen

Vyžádejte si informace o produktu:

Anfrageformular

Dotaz

Nabízíme komplexní podporu svým zákazníkům

Skuteční profesionálové jsou zákazníkovi vždy nablízku

Blízkost k zákazníkovi má pro LTA zvláštní význam. Na jedné straně již při vývoji fi ltračních řešení, která odrážejí skutečné potřeby zákazníků, na straně druhé pak tak v oblasti poprodejního servisu. Ochotní a kvalifi kovaní odborníci ze servisní sítě LTA poskytují profesionální podporu a zajišťují maximální možnou dostupnost filtračních systémů díky rozsáhlé servisní nabídce. Pravidelná údržba filtračních systémů vytváří nejlepší předpoklady pro zajištění provozní spolehlivosti, vyhnutí se prostojům výroby a prodloužení životnosti fi ltračních systémů.

Díky nově vytvořené síti servisních partnerů v Německu vytvořila LTA základ pro profesionální a včasnou údržbu, inspekce, opravy a rychlé dodávky náhradních dílů v případě potřeby zákazníka. Vysoce kvalifi kovaní servisní partneři, vybraní společností LTA Lufttechnik GmbH, poskytují nejvyšší kvalitu při celosvětově jednotných standardech kvality.

Promyšlená koncepce údržby je klíčem k vysoké produktivitě a maximální dostupnosti. Údržba LTA zahrnuje šetrné čištění a kontrolu všech mechanických a elektrických součástí. Kromě toho jsou v rámci údržby kontrolována i přídavná a bezpečnostní zařízení. Na závěr údržby se provede otestování funkce a následně je vystaven zkušební protokol o uvedení do provozu.

Součástí nabízených servisních služeb je i smlouva o údržbě, kde jsou kontroly prováděny v pevně stanovených intervalech na základě plánu údržby. Pravidelná opatření zajišťují nejlepší předpoklady pro maximální možnou provozní spolehlivost, vyhnutí se prostojům výroby a zvyšování životnosti fi ltračních systémů.

VÝHODY

  • Kvalifi kovaní servisní partneři ve Vašem okolí
  • Vysoká disponibilita a provozní spolehlivost
  • Nízké organizační náklady

 

Service-Hotline LTA

+49 7838 84-181

service@lta-filter.com

žádost SERVICES