Logo Junker Group

Der elektrostatische Luftfilter E 120-HCIP-2 von LTA

Citlivý k životnímu prostředí, silný proti aerosolům

Firma LTA Lufttechnik GmbH představuje milník pro čistý vzduch během obrábění kovů: V novém elektrostatickém vzduchovém filtru E 120-HCIP-2 jsou použity výhradně obnovitelné filtry. Prostřednictvím automatického oplachovacího zařízení je možné filtry kdykoliv libovolně čistit - zcela bez chemických přísad nebo vodných roztoků.

E 120-HCIP-2 je elektrostatický vzduchový filtr v kompaktním provedení určený k odsávání oleje a emulzní mlhy s funkcí Cleaning-in-Place. Tento udržitelný koncept je technologickým milníkem pro čistý vzduch během obrábění kovů. Díky inovativní kombinaci obnovitelných filtrů a automatického oplachového zařízení je možné filtry libovolně často čistit. Výsledkem je ochrana životního prostředí a snížení nákladů: Kompletně odpadá likvidace a pořizování náhradních filtrů.

Čištění filtrů u E 120-HCIP-2 probíhá prostřednictvím chladicí a mazací kapaliny obráběcího stroje: Tato kapalina je přiváděna přímo prostřednictvím držáku, který je vybavený speciálními oplachovými tryskami a je umístěn přímo uvnitř filtračního zařízení. Po očištění odtéká špinavý oplachový prostředek zpět do centrálního zařízení. Odsud je pak při dalším oplachovacím cyklu čerpána opět čistá chladicí a mazací kapalina.

Svým plánováním a konstrukcí nových elektrostatických filtračních zařízení se LTA vědomě staví proti všeobecnému trendu mechanických filtrů, které jsou nenáročné na údržbu, avšak v protikladu k mechanickým zařízením s "vyhoditelnými filtry" šetří její obnovitelné části jak životní prostředí, tak náklady..

U mechanických filtrů stoupají s narůstajícím stupněm jejich naplnění nároky na energii a snižuje se odsávací výkon. Elektrostatické filtry se vyznačují vysokým stupněm efektivnosti, protože v podstatě pracují bez ztráty tlaku. Tím jsou zaručena jak konstantní vysoký stupeň filtrace, tak trvalá bezpečnost provozu. Mimoto je na minimum zredukován výkon ventilátoru.

Až doposud byly velkou předností mechanických filtračních zařízení jejich značně nízké nároky na údržbu: elektrostatická filtrační zařízení podléhala pravidelné a okamžité údržbě a čištění, což znamená neustálou demontáž filtru. Demontáž, čištění a opětovná montáž však představují riziko nesprávné manipulace a poškození částí filtru.

Díky automatickému oplachovému zařízení CIP, vyvinutému firmou LTA, je toto odbouráno. Automatické oplachové zařízení provádí navíc demontáž filtračních vložek, čímž se redukuji nároky na práci ze strany obsluhy stroje na pouhou vizuální kontrolu komponentů. To za prvé zvyšuje bezpečnost provozu a za druhé snižuje provozní náklady, riziko během manipulace a s tím samozřejmě spojené celkové náklady.

Krom toho řeší elektrostatický filtr E 120-HCIP-2 od firmy LTA rozličné aplikace a zpracování s vysokým podílem aerosolů a vysokým stupněm znečištění.