Logo Junker Group

Firma Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH byla vyznamenána

Stříbrnou medailí za neustálou angažovanost v ratingu EcoVadis

Firma Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH byla vyznamenána stříbrnou medailí firmou EcoVadis, mezinárodní uznávanou a nezávislou hodnotící organizací, za své zodpovědné jednání v oblasti životního prostředí, praxe, etiky a udržitelnosti.

EcoVadis analyzuje velké množství nákupních kategorií a hodnotí společnosti dle 21 ukazatelů s ohledem na životní prostředí, pracovní- a lidská práva, etiku a udržitelnou výrobu a nákup. Firma JUNKER poskytla firmě EcoVadis CSR-data k různým aktivitám v těchto kategoriích. Tato kritéria se opírají o mezinárodní CSR-standardy jakými je deset principů UN Global Compact, ujednání mezinárodní organizace práce (IAO), standardy Global Reporting Initiative (GRI), norma ISO 26000, CERES-zásady a UN-hlavní principy obchodu a lidských práv. Současně s tímto provedla EcoVadis 360-stupňový audit na základě externích informačních zdrojů.

 

Dosažením 60 bodů přesáhla firma JUNKER průměr 42 bodů v oboru. Tím patří firma JUNKER mezi nejlepších 25 procent společností, které EcoVadis dosud hodnotilo. Vyznamenání potvrdilo dlouholeté nasazení firmy JUNKER za udržitelnost a oceňuje ji již dlouho za její filozofii v oblasti obchodní, sociální a v oblasti životního prostředí. Ocenění je zároveň pobídkou pro firmu JUNKER ke zlepšení ve všech CSR-oblastech a k usilování o zlatou medaili v příštím roce.