Logo Junker Group

Filtrační systémy společnosti LTA Lufttechnik GmbH

Touto kvalitou žádná částice nepronikne

Viry, baktérie, pyly a další choroboplodné zárodky – olejová nebo mazivová mlha, prach a kouř: Mechanické a elektrostatické filtrační systémy od LTA Luftechnik GmbH spolehlivě oddělují škodlivé a účinnost snižující látky, zlepšují prostorové klima a chrání před opotřebením.

Viry, baktérie, pyly a další choroboplodné zárodky se nacházejí na površích a ve vzduchu. Zejména v uzavřených prostorech může být jejich koncentrace velmi vysoká. Filtrační systémy přispívají k rozhodujícímu snížení koncentrace těchto zdraví škodlivých látek v okolním vzduchu. Navíc jsou ze vzduchu filtrovány i další škodlivé látky jako pyly a spóry. Např. viry mají velikost od 0,05 do 0,12 μm.

U virů a choroboplodných zárodků je smysluplné použití elektrostatických filtračních systémů s přídavným filtrem HEPA (High Efficiency Particulate Air). Mají účinnost přes 99,95 %, mohou odlučovat částice větší než 0,01 µm a používají se pro odstraňování škodlivých látek ze vzduchu. Jejich použití se doporučuje zejména ve vysoce frekventovaných oblastech, jako výrobních provozech, konzultačních místnostech, velkoprostorových kancelářích, jídelnách a čekárnách. Elektrostatické filtrační systémy mají navíc dezinfekční a protizápachové vlastnosti, které ničí viry a baktérie a výrazně zlepšují prostorové klima.

Olejová a mazivová mlha vzniká např. při vrtání, frézování nebo soustružení kovů ve strojírenském a kovodělném průmyslu všude, kde se používá chladicí mazivo. Olejová mlha je tvořena částicemi chladicího maziva, které se vznášejí ve vzduchu jako aerosol.

Tyto mikročástice nebo aerosoly velikosti cca 1 µm jsou zdraví škodlivé, snižují účinnost obráběcích strojů a znečišťují stroje, měřicí přístroje, podlahy a výrobní haly. Elektrostatické nebo mechanické filtrační systémy s účinností přes 99,9 % efektivně zlepšují výrobní podmínky a spolehlivě chrání zaměstnance na pracovištích. Opakovaně použitelné, údržbově nenáročné filtrační vložky umožňují cenově úsporné a udržitelné zlepšení celého výrobního řetězce.

Stejně jako olejová mlha údržbově nenáročné i prach a kouř vznikající při obrábění kovů a výrobě zdraví škodlivé a zvyšují opotřebení strojů. Mechanické filtrační systémy pro filtraci prachu zlepšují zdraví, pracovní podmínky a bezpečnost výroby.

Filtrační systémy LTA: Kvalita, kterou nepronikne žádná částice!