Logo Junker Group

RETROFiT - investice do budoucnosti

Zůstat Fit pro nové výzvy

Dlouhodobá investice do Vašich brousicích strojů JUNKER se díky programu RETROFiT vyplatí v mnoha směrech. Přestavba nebo dovybavení stávajících strojů a zařízení ve srovnání s novou investicí může přinést značné úspory nákladů. Díky tomu budou i starší brousicí stroje v prvotřídní kondici pro nové obrobky, nové požadavky na kvalitu nebo aktuálně platné bezpečnostní předpisy, aby se trvale zvýšila produktivita a efektivita.

Již i tak dlouhá životnost výrobků JUNKER se modernizací dále prodlužuje. Díky integraci nejnovějších technologií roste objem výroby a kvalita výrobků, zatímco energetická efektivita a bezpečnost práce se přizpůsobují aktuálně platným požadavkům. Nahrazení montážních skupin, pro které již nelze zaručit zásobování náhradními díly, umožňuje i nadále bezpečnou a plánovatelnou výrobu, protože jen bez problémů fungující zařízení mohou garantovat vysokou produktivitu. Začlenění do komplexních automatizací a do nejnovějších IT prostředí vytváří další úspory ve výrobních procesech. RETROFiT se společností JUNKER je navíc rychlým a efektivním způsobem, jak v nejkratším možném čase přizpůsobit svoji výrobu nejnovějším požadavkům.

Od úpravy detailu až po generální opravu s programem RETROFiT od společnosti JUNKER je vše možné. Stávající zařízení a brousicí stroje lze v mnoha aspektech upravit podle aktuálních požadavků. Nové pohony a vedení například snižují spotřebu energie a zvyšují kvalitu obrobků. Dodatečná řešení automatizace a inovativní měřicí a kontrolní systémy pomáhají snižovat náklady a na druhé straně zvyšovat produktivitu a kvalitu. Výměna jednotlivých montážních skupin nebo kompletní přestavba prodlužuje životnost a zvyšuje využitelnost celého zařízení.

Experti programu RETROFiT od společnosti JUNKER jsou Vám k dispozici. Ve fázi plánování nejdříve analyzují Vaše požadavky a sdělují možnosti řešení šitých na míru. Stávající brousicí stroj je důkladně zkontrolován a jednotlivé montážní skupiny jsou zdokumentovány. Poté jsou podle individuálních požadavků zákazníka provedena plánovaná  opatření přestavby, buď přímo na místě, nebo v závodě JUNKER, a to profesionálně a v tradičně vysoké kvalitě značky JUNKER. Po provedení programu RETROFiT je stroj přezkoušen a pak znovu integrován do vaší výroby.

RETROFiT s firmou JUNKER snižuje investiční náklady, prodlužuje životnost a zvyšuje produktivitu a kvalitu. RETROFiT je jednoduchý a účinný způsob, jak přizpůsobit jakoukoli výrobu nejnovějším výzvám!

Před dodatečnou montáží

Po dovybavení