Logo Junker Group

Spolehlivý talent na broušení značky ZEMA

Korundová bruska FLEXA pro Breu GmbH

Společnost Breu Diamantwerkzeug GmbH používá korundové brusky pro výrobu diamantových nástrojů a nástrojů z CBN. Ve svém brazilském závodě Indaiatuba u Sao Paula pracuje vnější a vnitřní bruska FLEXA od firmy ZEMA tak přesvědčivě, že se nyní začíná používat i v sídle společnosti ve Švýcarsku. Již dva roky zásobuje výrobce brusek s bohatou tradicí ZEMA skupinu JUNKER korundovými bruskami.

Breu se specializuje na pozinkované diamantové nástroje a nástroje z CBN. Kromě toho patří do palety výrobků také orovnávací nástroje a nástroje pro výrobu ozubení. Výroba probíhá ve Švýcarsku a Brazílii. Okruh zákazníků výrobce nástrojů se skládá většinou z podniků automobilového a leteckého odvětví a jejich dodavatelů. „Proto se obzvlášť požaduje nejvyšší přesnost, individuální přístup k přáním zákazníků a flexibilita,“ vysvětluje jednatel Silvio Breu.

Z drobné firmy RBD Diamantwerkzeuge, která zahájila výrobu v roce 1994, založil Rudolf Breu v roce 1996 společnost Breu Diamantwerkzeuge GmbH. Od firemních počátků se podnik neustále rozvíjí a dodnes ho vede rodina. Společnost Breu do Brasil Ltda. zahájila výrobu v roce 2008. Obraty prudce rostly a vyhlídky do budoucna byly tak dobré, že již o několik let později došlo k rozšíření výroby. Na zkušební stav přitom přišly také brusky. S narůstající poptávkou stoupaly ale také nároky na stroj a výrobní proces.

Díly vyráběné firmou Breu potřebují tři brusné procesy: Upínací otvory, rovinné plochy a vnější obrysy na kostrách diamantových nástrojů nebo nástrojů z CBN musí být přesně a spolehlivě opracované. Stroj používaný doposud ve firmě Breu potřeboval pro každou brusnou práci zvláštní upnutí.

Tři obráběcí úkony v jednom upnutí

Korundová bruska ZEMA umožňuje provádět všechny tři potřebné brusné úkony jen v jednom upnutí, což znamená podstatnou optimalizaci procesů.Rozhodnutí pro flexibilní vnější brusku a brusku na otvory FLEXA bylo proto nasnadě.

„Od té doby více než splnila naše očekávání,“ shrnuje Silvio Breu. Když se ve švýcarském sídle společnosti v Arbonu rovněž plánovalo rozšíření výroby, bylo řediteli jasné: Také zde se musí FLEXA ujmout náročných brusných prací. Další výhoda spočívá v nyní možné výměně dat mezi jednotlivými procesními parametry a v automatickém provádění softwarových nastavení.

Víc než pouhá bruska

Od roku 2015 patří ZEMA ke skupině JUNKER se sídlem v Nordrachu ve Schwarzwaldu. Díky tomu mají také zákazníci firmy ZEMA přístup ke službám poskytovaným společností JUNKER: Dostává se jim péče školených pracovníků a v případě potřeby rychlé pomoci přímo na pracovišti. Příslib služeb skupiny JUNKER zahrnuje montáž strojů a jejich uvedení do provozu, stejně jako brusné procesy vyladěné pro výrobu zákazníka. Kromě toho nabízí podnik rozmanité služby během uvádění strojů do provozu a po něm.Nyní tedy také kupci korundových brusek značky ZEMA mohou profitovat ze služeb poskytovaných po celém světě skupinou JUNKER.

Rychlé přestavení pro flexibilní malé série

Breu se specializuje na výrobu malých sérií. Většinou se vyrábí jen 20 až 30 kusů jednoho dílu, mnohdy i méně. Pro flexibilní a zároveň efektivní výrobu jsou proto u výrobce speciálních nástrojů nezbytně nutné krátké doby přestavení stroje. FLEXA se přestavuje na nové výrobky až pětkrát za den. V řízení lze uložit několik typů jedné řady výrobků. Přestavení výroby z jednoho dílu na jiný pak probíhá rychle a bez problémů.Pro hladký průběh výroby mohou být navíc všechny korundové brusky ZEMA vybaveny automatickými systémy nakládání a vykládání.

Při obrábění obzvlášť tvrdých materiálů je možné jednoduše vyměnit brusný kotouč. Také výměna korundového a diamantového brusného kotouče se u stroje FLEXA provádí několika hmaty. Standardně je vnější a vnitřní bruska vybavena robustním ložem stroje, hydrostatickými vedeními a válcově nebo hydrostaticky uloženými brusnými vřeteny. Jednoduše obsluhovatelné řízení navíc nabízí všechny vstupní masky potřebné pro přesné broušení s korundem. Výsledkem jsou nástroje s vynikající jakostí povrchů.

Korundová bruska FLEXA od firmy Zema nabízí flexibilitu díky vnějším a vnitřním brusným vřetenům.

Díly vyráběné firmou Breu potřebují tři brusné procesy: Upínací otvory, rovinné plochy a vnější obrysy na kostrách diamantových nástrojů nebo nástrojů z CBN musí být přesně a spolehlivě opracované. (Zdroj: Breu Diamantwerkzeug GmbH)

Společnost Breu Diamantwerkzeug GmbH má své sídlo ve švýcarském městě Arbon u Bodamského jezera. Breu se specializuje na pozinkované diamantové nástroje a nástroje z CBN. (Zdroj: Breu Diamantwerkzeug GmbH)