Logo Junker Group

Rozšírení mechanických fi ltracních systému pro odsávání olejových a emulzních mlh

S optimálními náklady, efektivne a trvale

Mechanické fi ltracní systémy pro olejovou a emulzní mlhu jsou vzduchové fi ltry pro velké prumyslové podniky ale i malé provozovny, které se vyznacují nenárocnou údržbou a optimálními náklady. Filtracní systémy LTA pro odsávání a cištení olejové a emulzní mlhy zabezpecují úcinné a trvalé cištení vzduchu ve výrobních závodech.

Spektrum produktu v oblasti mechanických systému bylo rozšíreno o konstrukcní rady M60-CMP, M150-CMP, M250-CMP a M400-CMP s elektrickými prípojkami 230 nebo 400 V. Nové systémy s predrazenými a hlavními filtry jsou vhodné pro použití na olej i emulzi a jejich odsávací výkon je v rozmezí od 600 do 4000 m³/h. Cištený vzduch prochází predrazenými filtry, ve kterých se odloucí pevné a aerosolové cástice a zachycují se zde hrubé necistoty. Predrazené fi ltry fungují na principu odlucování setrvacností a chrání pred cizími telesy. Poté jsou aerosoly obsahující emulzi nebo olej zachyceny v hlavním filtru. Vycištený vzduch vychází pres následný filtr ventilátorem vzduchového filtru.

Filtracní systémy zaujmou svou modulární konstrukcí a lze je optimálne prizpusobit individuálním požadavkum. Rychlá a jednoduchá výmena zásuvných dílu navíc zabezpecuje nenákladnou údržbu. Vzduchové fi ltry s optimálním proudením na jedné strane zvyšují spolehlivost procesu a na strane druhé zkracují prostoje na minimum. Filtracní systémy pro olejovou a emulzní mlhu mají konstantne vysoký stupen odloucení, snižují náklady na energii a trvale zvyšují bezpecnost provozu.

Pro permanentní sledování emisí odpadního vzduchu je možné použít samostatný rozvadec s kompletní elektronikou a pro ješte vetší bezpecnost teleso fi ltru na výstupu s HEPA kazetou. Hlavní filtracní prvek s koalescencními kazetami lze používat pro odlucování oleje nebo emulze.

Se standardizovanými fi ltracními systémy a mnoha dalšími individuálními rešeními dokáže spolecnost LTA Lufttechnik GmbH najít správnou koncepci do témer jakýchkoli podmínek. At už se jedná o velký podnik nebo menší provozovnu – všechny fi ltracní systémy LTA lze fl exibilne prizpusobit nejruznejším oblastem.